Elektrituru reform võeti vastu

Riigikogu võttis eilsel istungil vastu elektrituruseadust muutva eelnõu, mille alusel saavad elektrimüüjad 1. oktoobrist pakkuda kodutarbijatele elektrit universaalteenusena.
Eelnõuga pannakse riigiettevõttele Eesti Energia kohustus müüa alates oktoobrist kuni 30. aprillini 2026 elektrit Eesti kodutarbijatele ja kõigile elektri edasimüüjatele ka universaalteenusena. Lisaks on Eesti 63 elektrimüüjal võimalus hakata seaduse jõustumisel universaalteenuse raames elektrit müüma.  
Universaalteenust osutaval elektrimüüjal on aasta lõpuni kohustus ja seejärel õigus pakkuda oma kliendile automaatset universaalteenusele üle viimist, kui tarbijale seni müüdud elektrienergia hind on suurem kui universaalteenuse hind. Pakkumisega nõustumiseks ei pea tarbija midagi tegema, pakkumisest loobumiseks tuleb aga oma soovist müüjale vähemalt kaks päeva enne uue lepingu jõustumist teada anda.
Juba käivitunud universaalteenusest võib igal ajal loobuda. Tarbijad saavad universaalteenusele üle minna ilma kehtiva lepingu lõpetamise leppetrahvita kuni 2023. aasta 30. septembrini.
Isamaa fraktsiooni esimehe Priit Sibula sõnul tagab universaalteenus mõistliku elektrihinna liigse bürokraatiata. „Peame seisma enda inimeste ja ettevõtete eest ning leidma lahenduse kõrgetele energiahindadele. Isamaa ettepanekul lepiti koalitsioonileppes kokku lahenduses kodutarbijatele, mis aitab lahendada tänase energiakriisi ja börsisüsteemiga kaasnevaid probleeme,“ rääkis Sibul. Ta lisas, et järgmise sammuna tuleb toetada ettevõtjaid.
„Kui Eesti ettevõtjad konkurentsis ei püsi, siis ei ole meil siin riigis midagi teha. Siis ei ole meil siin saalis ei midagi ümber jagada ega kedagi aidata ning toetada.“

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus