Elektrita on 7300 majapidamist ja ettevõtet

Suuremad elektrikatkestused on Pärnumaal ja Tartumaal. Pärnumaal oli hommikul vooluta 2800 elektritarbijat, põhiliselt Audru asulas. Ilmaennustus prognoosib tugeva tuule jätkumist ka täna päeval, mis võib kaasa tuua uusi elektrikatkestusi. Jaotusvõrgu rikkebrigaadid on katkestuskohtades suurendatud koosseisus ning rikked saavad parandatud esimesel võimalusel. Jaotusvõrk palub katkenud või vigastatud elektriliinide läheduses olla eriti ettevaatlik ning rikkekohale mitte läheneda. Purunenud liinidest ja elektrikatkestustest palutakse teatada telefonile 1343 või SMSiga samale numbrile. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus