Elektrilevi soovitab äikeseohte ennetada

Ilmateenistuse äikesehoiatuste tõttu tuletab Elektrilevi meelde ohutut käitumist nii elektrivõrgu lähedal kui ka koduseadmetega.


Äike on elektrivõrgu üks salakavalamaid looduslikke vaenlasi tormituule, jäite ja lumesaju kõrval. Pikse tõttu võivad puud õhuliinidele kukkuda ja need purustada, samuti võib tekkiv liigpinge rikkuda alajaama trafo nii, et see põhjustab voolukatkestusi ja kahjustusi kodustele elektriseadmetele. Äikesest kui vääramatust loodusjõust tekitatud seadmekahjusid aga ei hüvitata – seetõttu tasub appi võtta ennetusmeetmed.

Ehkki liinid ehitatakse kaitsemaandustega, ei kaitse see täielikult äikese eest. Pikse korral tekivad liigpinged elektrivõrgus isegi siis, kui äike ei taba otseselt liini, vaid lööb näiteks selle lähedusse. Äikese rohkemal 2014. aastal tekitas pikne Elektrilevi võrgus 1852 riket, mis moodustas ligi üheksa protsenti rikete koguhulgast. Möödunud aasta oli kordades rahulikum ja äikese tekitatud võrgurikkeid oli 500.

Kõige lihtsam ja odavam viis seadmeid äikese eest kaitsta on eemaldada need seinakontaktist.Tagasi ühendage need siis, kui olete kindel, et äike on möödunud. Vajadusel hankige kaitseseadmed. Kui teil on kodus kallis ja tundlik elektroonika, tasub rohkem kaaluda ka spetsiaalsete kaitseseadmete soetamist. Kontrollige üle hoone piksekaitse. Kaitseseadmetest pole abi, kui majal puudub maandussüsteem, mis vähendab äikeseriske. Seega kontrollige üle majasisene “vooluvõrk” ja veenduge, et see on varustatud piksekaitsega.

Äikesega mahakukkunud liinijuhtmed kujutavad endast tõsist elektrilöögiohtu inimestele ja loomadele. Hoidke mahakukkunud elektriliinist nii kaugele kui võimalik – vähemalt kaheksa meetri kaugusele. Mahakukkunud juhe võib olla pinge all ja seetõttu tuleb sellest kaheksa meetri kaugusele jõudmiseks eemalduda näiteks kokkusurutud jalgadega väikeste hüpetega hüpates või jalgu vastu maapinda libistades. Nii väldite sammupinget, mis tekib kahel jalal astudes juhul, kui juhtmes on elektrivool.

Teatage purunenud elektriliinidest rikketelefonil 1343. Kui keegi on viga saanud, tuleb helistada kiiremas korras numbril 112.

AIVAR SÕÕRU, Elektrilevi juhtimiskeskuse sektorijuhataja

blog comments powered by Disqus