Elektriautode soetamist tuleb põhjalikult kaaluda

Põltsamaa linna  sotsiaaltöötajad soovivad hakata kasutama  nelja elektriautot, kuid see on seotud suurte kulutustega.

Põltsamaa linnavolikogu liikmetele andis elektriautodest  põhjalikumat infot linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kaire Bubnis.  

“Mootorsõidukite puudumine on olnud sotsiaaltöötajatele siiani nende igapäevatööd märkimisväärselt raskendav asjaolu,” lausus Kaire Bubnis. Koduhoolduse teenust osutavad naised on seni kasutanud jalgrattaid ja vahel ka isiklikku autot. Mõnikord käiakse abivajaja juures ära ka jalgsi.

Hooldajate määramisel hooldust vajavatele inimestele on sotsiaalosakonna töötajatel tarvis läbi käia enam kui 200 Põltsamaa linna kodu. “Need kodud käisime seni kõik jalgsi läbi,” rääkis sotsiaalosakonna juhataja.  Ka lastekaitsetöötajal tuleb väga sageli kodusid külastada ja transpordivahendi puudumine on sel puhul oluliseks takistuseks. Bubnise sõnul ei ole transpordivahendite puudumine probleemiks ainult seetõttu, et koduhooldus on füüsiliselt raske, vaid see tähendab ka ajakadu. Aega saaks kulutada hoopis hooldust vajavate inimeste heaks. 

Linn vajaks nelja elektriautot

Kaire Bubnise sõnul jõudsid nad ajanappuse tõttu lühikese arupidamise järel seisukohale, et koduhoolduseks oleks vaja kahte elektriautot, ühte oleks tarvis sotsiaalosakonnas ning üks auto oleks tarvilik peagi tööd alustava Põltsamaa päevakeskuse teenindamiseks.

Kaire Bubnis kutsus Põltsamaa linnavolikogu liikmeid üles toetama elektriautode soetamist Põltsamaa linna sotsiaalosakonnale. Bubnise sõnul on transpordivahendid  sotsiaaltöös väga olulised ja ilma nendeta enam hakkama ei saa.

Volikogu liikmete seas tekitas elektriautode teema elava diskussiooni. Markus Haamer küsis, mis saab siis, kui elektriautode kasutamiseks antud tähtaeg ümber saab ning autod tuleb tagastada. Kaire Bubnis tunnistas, et ega temagi sellele küsimusele täpset vastust ei tea. Kaalutud on varianti, et elektriautod antaksegi neid kasutanud ametnikele.

Toivo Krooni huvitas, kas elektriautot tohib slepis vedada. Kaire Bubnise sõnul seda pikka maad teha ei tohi, küll on aga lubatud autot lumest või porist välja tõmmata. Pikemaks transportimiseks tuleb kohale kutsuda treiler. Elektriautodele tagatakse autoabi ööpäevaringselt.

Margi Ein oli huvitatud sellest, kas Põltsamaa linnavalitsuse  esitatud taotlus tähendab seda, et need neli autot tulebki nüüd linnal vastu võtta. Sotsiaalosakonna juhataja lausus, et nii see kindlasti ei ole ja ilma linnavolikogu nõusolekuta pole sellist tehingut teha võimalik.

Jaan Aiaots lausus, et vahel tuleb elus ette olukordi, kus väga kaalukas otsus tuleb langetada mõne minuti jooksul. Nii tuli toimida ka elektriautode puhul, kus vastus tuli anda loetud minutite jooksul. Linnapea sõnul pole meil infot elektriautode kohta rohkem, kui seda vastavast kirjandusest lugeda saab, ning sõidukogemus  on väga vähestel. 

Suurendavad linna kulutusi

Andres Vääni sõnul tähendaks elektriautode kasutusele võtmine seda, et Põltsamaa linna eelarvelised kulutused kasvavad. Samas ei näe ta, mille arvelt need kulutused katta. Ka tema püüdis enda sõnul uurida, kui suured kulutused elektriautode kasutamisega kaasneda võiksid. Kasko- ja liikluskindlustuse arvestatav summa  on reaalne, ehkki temale esitati päringuid tehes  natuke suuremad numbrid  kui sotsiaalosakonna juhatajale.

Vään lausus, et uuena maksab elektriauto eelmises vääringus 550 000 krooni. See tähendab, et kaskokindlustus ei saa selle auto kohta kuigi odav olla. Elektrienergiale tehtavad kulutused on arvestatud praeguste elektrienergia hinnatariifide alusel. Samas on juba ette teada, et see hind lähemal ajal kallineb. Vääni sõnul on ka unustatud, et elektriautod hakkavad tarbima rohelist energiat, mis tähendab, et Põltsamaa linnal tuleb osta vastavad sertifikaadid. Ka pole teada, kuidas hakkab toimuma laadimispunktide väljaehitamine ja kui suured kulutused toob see kaasa Põltsamaa linnale. Akude garantiiks on elektriautodel küll viis aastat, kuid välja pakutud kilometraaži kohaselt saab garantii läbi kahe ja poole aasta pärast. Üks selline aku maksab 17 000 -18 000 eurot, mis on ligilähedaselt pool auto kogumaksumusest.

Lõpuks pole ka teada, mis saab juhul, kui jõuab kätte elektriauto tagastamise tähtaeg ja kui auto ei vasta siis ettenähtud nõuetele. Andres Vään kinnitas, et tema ei näe võimalusi selliste autode ülevalpidamiseks.  

Kulutused elektriautodele

*Vastavalt lepingule ehitatakse kohaliku omavalitsuse territooriumile autodega võrdne arv tavalaadijaid, kus akude laadimisele kulub 6-8 tundi.

*Kredex tasub laadijate väljaehitamisel osa kuludest 1000 euro või põhjendatud vajaduse puhul kuni 2000 euro ulatuses.

*Kohalik omavalitsus peab võtma laadimissüsteemi enda omandisse ning tagama selle hoolduse ja remondi.

*Eesti territoorium kaetakse kuni 200 kiirlaadijaga, mis laeb akud umbes 20 minuti jooksul kuni 70-80  protsendi ulatuses.

*Elektriautole kohustuslik kasko- ja liikluskindlustus maksab paketina ja olenevalt kindlustaja kehtestatud hinnast 550-900 eurot.

*Elektriautole antakse garantii kolmeks aastaks või kuni 100 000-kilomeetrise läbisõiduni.

*Akudele kehtib garantii viis aastat. 

*Leping lõpeb 2015. aasta 31. detsembril, mil kasutaja peab sõiduki tagastama.

*Oletatavalt kujuneks nelja auto kohta keskmiseks läbisõiduks kuus 6440 kilomeetrit.

*Elektriauto kulutab 100 kilomeetri läbimiseks umbes 1,5 euro eest elektrienergiat.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus