Elanikkonna nakkumisoht linnugrippi ei ole suur

Linnuliha tarbimisel tuleks pöörata tähelepanu linnuliha õigele ja ohutule töötlemisele ? linnuliha peab olema kuumtöödeldud. Vältida tuleks teadmata põhjusel surnud või haigusilmingutega lindude liha. Poodides saadaval olevad linnulihatooteid on ohutud ja nende tarbimist ei ole vajalik vältida, sest need on läbinud ettenähtud kontrolli. Lapsevanemad peaksid teavitama ka lapsi võimalikest linnugripi ohtudest. Võimalusel tuleks vältida lähikontakte nii mets- kui kodulindudega. Kindlasti ei tasu katsuda surnud linde, surnud lindude leidmisel tuleks esimesel võimalusel teavitada veterinaar- ja toiduametit. Inimesed, kes kasvatavad kodulinde peaksid olema ettevaatlikumad ja pöörama suuremat tähelepanu üldistele hügieenimeetmetele. Esimene ja lihtne võimalus enda tervist kaitsta on sage käte pesemine. Kodulinnud tuleb eraldada isiklikest elamiseks ettenähtud ruumidest, gripilaadsete haigusilmingute puhul tuleb pöörduda viivitamatult perearsti poole. Tänaseni puuduvad andmed linnugripi H5N1 muteerumise kohta, samuti ei ole kinnitatud viiruse kandumist inimeselt inimesele. Enamiku kinnitatud inimjuhtumite korral on aset leidnud lähikontakt haigete lindude või nende ekskrementidega. Sotsiaalministeerium soovitab kõigil külastada tervisekaitseinspektsiooni kodulehte www.tervisekaitse.ee, kus on erineva suunitlusega juhismaterjalid elanikkonnale ja konkreetsetele sihtrühmadele. Reisijatel tuleks jälgida tervisekaitseinspektsiooni värskemaid reisisoovitusi. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus