Elamusterohket ning meeleolukat kooliaastat

Märkamatult ongi saabunud hilissuve kõige kiirem aeg. Vanematel on vaja harjuda, et lisaks tavalisele töönädalale, on vaja peatselt ka lapsed kooli või lasteaeda toimetada. Lastel tuleb omakorda pärast pikka suvepuhkust kindlasti taaskord linnasaginasse asudes meelde tuletada põhitõed, mis kõik aitavad perekondadel õhtul jälle kokku saada.

Kõik me ju teame, et hommikune uni on eriti magus ning lastesaated lausa naelutavad lapsed telerite ette. Sellegipoolest peaks lapsevanemad ja koolijütsid jälgima, et koduuksest väljutakse õigel ajal – nii jääb ära üleliigne kiirustamine, mis teedel ja tänavatel tähelepanu hajutama kipub ja koolitee muutub hoobilt turvalisemaks.

Jõudes tänavatele, kus liiguvad ka sõidukid tuleb olla eriti tähelepanelik. Enne kui lubada lapsel kooliteed päris üksinda läbida, tuleks see mitmeid kordi üheskoos läbi käia ning rõhutada, kus ja mida ohutu liiklemise huvides silmas peaks pidama. Arvestama peab, et lapsed on meist väiksemad ja seetõttu võib neil liikluses nii mõndagi märkamata jääda.

Soovitan vaadata kooliteed lapse silmade kõrguselt, et näha seda, mida tema näeb – kus võib sõidutee ületuskohta varjata pargitud auto, põõsas või talvel kõrge lumevall. Kindlasti tuleb üle rääkida, et ülekäigurada ei ole koht, kus sõbraga mängida ja joosta. Unustada ei tohiks sedagi, et teekond, mis on sobilik suvel ja valgel ajal, ei sobi alati ohutuks liiklemiseks pimedal ajal. Ärgem väsigem oma lastele selgitamast ohte teedel, kus puudub kõnnitee. Liikluses tuleb olla alati tähelepanelik.

Rääkige lapsele, miks me kõnnime võimalusel kõnniteel ja kuidas ületame sõidutee. Kahjuks ei kehti enam ammu reegel, et nn sebra aitab kedagi üle sõidutee. See on küll koht, kus on mõnevõrra ohutum sõiduteed ületada, kuid ka siin peab olema tähelepanelik ja veenduma, et sõidukid hoo maha võtavad ja jalakäijale teeületust võimaldavad.

Samuti peavad jalgratturid, kellel pole vöötrajal eesõigust olema eriti tähelepanelikud ja soovitavalt ületama sõidutee rattalt maha tulles jalgsi või siis veenduma, et sõidutee ületamine on tõesti ohutu rattasadulast maha tulemata. Täna on sellised õnnetused, kus jalgrattur või jalakäija sõidukiga vöötrajal kokku saavad, üsna sagedased ja kannatanuks on alati vähemkaitstud liikleja – jalakäija või jalgrattur. Koolis võib eksida ja saada halva hinde, mida on võimalik teadmiste omandamisel hiljem parandada, kuid pisike eksimus liikluses võib tähendada kogu edasise elu muutust.

Lisaks tähelepanelikkusele on oluline seegi, et kui laps läheb kooli jalgrattaga, oleks tema sõiduvahend maksimaalselt nähtav ning sõidukorras. Jalgrattal peavad olema signaalkell, ees valge ja taga punane helkur, korras pidurid ning kollased või valged kodarahelkurid. Pimedal ajal või halva nähtavuse korral peavad rattal põlema ees valge ja taga punane tuli. Alla 16aastased lapsed peavad teel sõites kandma korrektselt pähe kinnitatud jalgrattakiivrit.

Koolitee on paljude jaoks erinev, kes kasutab ühistransporti, keda viikase autoga, kes kõnnib jalgsi, või liikleb rattaga. Kõikidel juhtudel on põhireegliks tähelepanelikkus ja üksteisega arvestamine.

Ka autojuhtidel tuleb arvestada, et õppeaasta alguses lisandub juba kooliteed käivate laste sekka neidki, kes alles esmakordselt aabitsa kätte saavad ja tarkust taga nõudma hakkavad. Olgugi, et tihtilugu abistavad neid liikluses lapsevanemad või vanemad õed-vennad, siis ühel hetkel tuleb neil ikkagi üksi kooliteed käia. Seega, hea autojuht, kui sa näed sebra lähistel teeületamist ootamas mõnd väikest koolijütsi, siis aita teda selles. Vähenda lastele lähenedes oma sõiduvahendi kiirust, peatu ning lase väikesed maailmakodanikud ohutult üle tee. Oma abikäe saavad selles ulatada ka veidi suuremad koolilapsed või täiskasvanud, kes märkavad teeületust nukralt ootavat põnni. Kutsu laps endaga turvaliselt üle tee ning selgita talle seejuures, mis on teeületamise juures tähtis ja millele tuleks tähelepanu pöörata.

Politsei on kooliaasta alguseks valmis. Nii nagu varasematelgi aastatel, oleme ka tänavu kooliaasta alguses teedel ja tänavatel väljas suuremate jõududega, et liiklust rahustada. Korravalvurid ei ole aga abiks ainult liikluses, püüame olla abistajate ja toetajatena kõikjal, kus meid vajatakse.

Soovin kõigile ohutut kooliaasta algust! Pidage meeles, et ohutuks muudame me selle ise, olles viisakad, tähelepanelikud, nõrgema suhtes hoolivad, lähme teele ainult tehniliselt korras sõidukiga ning kainena.

KADRI MITT, Jõgevamaa noorsoopolitseinik

blog comments powered by Disqus