Elamusterikas õppereis Viljandimaale

Reisi organiseeris Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus. Külastati Aasta Küla 2007 Kuhjaveret, tutvuti Olustvere Maanaiste Seltsi, Viljandi linna Päikesekillu perekeskuse ning Lilli külaseltsiga Tatsu ning käidi Olustvere tähetornis. Sisuliselt oli seekord tegu vastukülaskäiguga, sest kevadel käisid Viljandimaa mittetulundusühingute esindajad õppeekskursioonil Jõgevamaal. Eelkõige tänu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse projektide toetusele, mis on mõeldud mittetulundusühingute arendamise aktiviseerimiseks maakondades, on viimasel ajal vastastikused kasulikud õppeekskursioonid ka teoks saanud. Nagu kinnitas Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse juhataja Kersti Kurvits, ei jää seesugused reisid sugugi viimasteks.

Seekordselt reisilt jäi osalejatele meelde mõndagi eripärast kindlasti kõikidest külastatud paikadest, mis annab põhjust mõtteid edasi arendada. Kohtumisel Kuhjaveres kohalikus külamajas sealse külaseltsi esindajatega eesotsas külavanema Romeo Mukiga ilmnes, et külaelanike panus seltsitegevusse on märkimisväärselt suur ning sellega võrreldes küsitakse projektidest raha suhteliselt vähe. Olustvere Maanaiste Selts näitas oma seltsimaja, kus on avarad võimalused kangakudumiseks ja käsitööks. Seltsil on ka meesliikmeid, kes on seltsi heaks tööle rakendatud.

Viljandi linnas oli võimalus vaadata MTÜ loodud perekeskust, kus on loodud tingimused nii lastehoiuks kui ka noorte vanemate koolituseks, laste sünnipäevade pidamiseks jne. Kahtlemata oleks niisuguseid keskusi vaja igas linnas. Kohtumisel Läti piiri äärses Lilli külaseltsis Tatsu saadi kuulda, kuidas külaselts pidas omal käel mitu aastat Lilli mulgikeelset vabakooli, mis laste vähesuse tõttu lõpuks ikkagi sulgeda tuli. Lillis oli võimalik tutvuda ka MTÜna tegutseva looduskeskusega.

Ülevaade õnnestus saada sellestki, millele rajaneb ja kuidas kulgeb Viljandimaa kogukonnafondi tegevus. Elamusi pakkus kõigile kindlasti Olustvere tähetorni Orion külastamine.

“Sellised otsesed ja vahetud omavahelised suhtlemised annavad palju. Saab näha, kuidas teistel läheb, mismoodi asju lahendatakse, kuidas raha saadakse, inimesi kaasatakse jne,” leidis Kersti Kurvits ning lubas, et sellised ringreisid jätkuvad tulevikuski. Ilmselt võetakse järgmine sõit ette kas Ida- või Lääne-Virumaale. Ühtlasi on tema sõnul Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele kodanikeühenduste toetuseks eraldatud tänavuseks aastaks varasemate aastatega võrreldes tunduvalt rohkem raha.  

VAIKE KÄOSAAR  

blog comments powered by Disqus