Elamislubade lugu ärgitas peeglisse vaatama

Ideaalsed, probleemideta ja vastuoludeta inimeste ühendused eksisteerivad vaid muinasjuttudes ja utopistide raamatutes. Mitmesugused arvamused, väiksemad ja suuremad sisepinged kui kollektiivi paratamatud ja ühtlasi edasiviivad tegurid ajendavad endasse vaatama, mõtlema, kuidas edasi minna, ja mõjuvad karastavalt.

Elamislubade skandaal ja selle tagajärjed on Isamaa ja Res Publica Liitu kaasa toonud nii parastavat-ironiseerivat kui ka haletsevat suhtumist. Usume aga, et tegelikult on erakond saanud puhtamaks ja tugevamaks ning valmistub kindlatele põhimõtetele truuks jääva ja ühiskonna arenguga kaasa mineva erakonnana jaanuarikuiseks suurkoguks. 

Seadusi ju ei rikutud

Vene Föderatsiooni kodanikele elamislubade andmise loo iseloomustamiseks kasutatakse ka kurikuulsat väljendit JOKK ehk juriidiliselt oli kõik korrektne. Ka meie ja paljude erakonnakaaslaste arvates ei rikkunud IRL nüüd juba endised juhtivpoliitikud ainsatki seadusepunkti.

Küll on aga nende teod sobimatud selle aatelise ja rahvuslik-konservatiivse erakonna põhimõtete ja eetikaga. Erakondlikest moraalinormidest lähtudes pälvisid Indrek Raudse ja Nikolai Stelmachi teod kriitikat ja hukkamõistu. Seda mõistsid ka mehed ise, taandasid ennast poliitikast ja kirjutasid avaldused Isamaa ja Res Publica Liidust lahkumiseks.

Selline asjade käik on tõestuseks, et hämamine pole IRL-is kombeks ning austatakse ja armastatakse puhast tõde.

Usutavasti jätab aga juhtum elamislubadega pikemaajalise jälje inimeste mõttemaailma. Ajaloolist mälu ja ohutunnet arvestades pole põhjust arvata, et see lähiajal unustatakse.

Pealegi on valdav osa  Isamaa ja Res Publica Liidu valijaid Eesti riigi julgeoleku ja riigikaitse küsimustes äärmiselt põhimõttekindlad. Selles valdkonnas ollakse üdini ausad ja kompromissidele ei minda. 

Elamislubade väljaandmise korda tuleks muuta

Elamislubade skandaal annab märku ka vajadusest vaadata põhjalikult läbi kord, mis reguleerib  väljastpoolt  Euroopa Liitu tulevate inimeste elama asumist Eesti Vabariiki.  “Augud“  ja vajakajäämised vastavas seadusandluses tähendavad praktiliselt seda, et Eesti kaitsevägi on sisuliselt auvahtkonna staatuses. Lausa kontrollimatult ei tohi välismaalasi Eestisse elama lubada, mõeldes nendelegi, kes ühel või teisel perioodil on võidelnud Eesti iseseisvuse eest.

Liiga lihtsatel tingimustel Eestisse elama tulemisega  kaasneb kergesti oht, et äriinimeste sildi all saabuvad siia ka allilmategelased, terroristid või mõnda muud masti soovimatud persoonid.

Olukord on seda riskantsem, et musta südametunnistusega tegelastel on sageli piisavalt nutikust oma tegelikku olemust varjata.  

Poliitilised konkurendid ja ka skeptikud peavad Isamaa ja Res Publica Liidu nõrkuseks ka vastasseisu põlisisamaalaste ja erakonnakaaslaste vahel, kes kuulusid varem iseseisvasse erakonda Res Publica. “Vanu“ isamaalasi kutsutakse ka “kampsuniteks“. Teadaolevalt on nimi välja koorunud nõukogudeaegse Tartu Ülikooli sõjalise õpetuse ohvitseride ütlusest, et ajaloolased kannavad tavaliselt ikka kampsuneid ja lõhnavad üldiselt õlle järele.

Respublikaanide  hüüdnime “äraostmatud” on  aga korduvalt antud ka pedantse põhimõttekindlusega poliitikutele. 

Arvamuste mitmekesisust on soositud

Kui arutleda aga vastuolude üle, siis arvamuste mitmekesisust on meil soositud. Samuti võib demokraatlikus erakonnas normaalseks nähtuseks pidada sisekonkurentsi. Põhimõttelistes küsimustes on aga Isamaa ja Res Publica pool enne ühinemist kokku leppinud ja aeg näitab, et kokkulepped on vettpidavad.

Tuleva aasta jaanuaris kogunevad Isamaa ja Res Publica Liidu liikmed erakonna suursündmusele — suurkogule. Foorumil tuleb valida ka IRLi esimees. Praegune erakonna juht, kaitseminister  Mart Laar ja ka majandusminister Juhan Parts on teatanud, et ei kavatse sellele kohale kandideerida.

Samas pole seda, et sobivate kandidaatide pink lühike oleks, karta. Loodame, et erakond saab esimehe, kes on avara silmaringiga ja tugev isikus, oskab ühendada erinevaid vaatenurki erakonnas, ära kuulata ja võimaluse korral arvestada teiste poliitiliste jõudude esindajaid.

Ennustamine on tänamatu tegevus, kuid võib juhtuda sedagi, et erakonna etteotsa valitakse mõni tark daam, kellest tulevikus saab Eesti esimene naispeaminister. Elame — näeme.

i

TAISTO LIIVANDI, IRL, ajaloolane ja koolijuht

KALLE PIISKOPPEL, IRL, arst ja ravijuht

blog comments powered by Disqus