Eksamikeskus: „Koolide pingerea avaldamine meedias pole objektiivne“

Sel teisipäeval Postimehes ja neljapäeval Eesti Ekspressis avaldatud 2010. aasta riigieksamite tulemuste põhjal koostatud edetabelis on avaldatud koolide nimed, eksamite keskmine punktisumma ning õppeasutuste koht tabelis, siiski jäävad paljud olulised faktid sealsest tabelist välja.

 

Lehtedes avaldatud edetabel tõi meie maakonnas lehelugejatele nii naeru kui pisaraid. Paljudel oli rõõm näha Jõgeva Gümnaasiumi jälle tabeli esimeses kolmandikus ehk kolmekümne neljandal kohal. Kooli direktor Taisto Liivandi jäi selle tulemusega rahule. „Meil oli väga õpihimuline ja kohusetundlik lend,” põhjendas Liivandi Gümnaasiumi head tabelikohta. Siiski varjutas paljude maakonna haridustegelaste rõõmu Tabivere Gümnaasiumi asumine tabeli viimasel kohal.

Kõige rohkem masendas  see näitaja kooli juhtkonda, õpetajaid ja loomulikult ka selle aasta lõpetanuid. Kui muidu kajastatakse selles pingereas abiturientide riigieksamite tulemusi, siis Tabivere Gümnaasiumi tabelikoht selgus viie 10. klassi õpilase geograafia riigieksami tulemuste põhjal. Nimelt lõpetas tänavu Tabiveres Gümnaasiumi kolm õpilast, kelle riigieksamite keskmine oli kirjandi eest 49,3 punkti ning ühiskonnaõpetuses 54,7 punkti.

Siiski arvestatakse eksamikeskuses eksamite keskmine punktisumma vaid sel juhul, kui ühte kindlat eksamit sooritab vähemalt viis õpilast. Antud juhul ei olnud eelmainitud reeglitega võimalik Tabivere Gümnaasiumi abituuriumi tulemusi arvestada ning arvesse võeti 10. klassi õpilaste sooritatud geograafiaeksami tulemused. Eesti suurimas päevalehes ja ka ühes loetavamas nädalalehes seda aspekti ei täpsustatud ning tavalugejale jääb mulje, nagu oleksid Tabivere Gümnaasiumi lõpetajad sooritanud eksamid selliste tulemustega, nagu lehtedes avaldati.

„Tänavused lõpetajad ja ka nende klassijuhataja on väga pettunud. Selline tunne on, et meid oleks justkui poriga visatud. Lehes seda tabelit vaadates jääb mulje, nagu oleksid  meie kooli lõpetajad teinud eksamid sellistele tulemustele, siiski oli tegemist kümnenda klassi õpilastega,” selgitas Tabivere Gümnaasiumi direktor Toivo Punga nördimusega hääles. Siiski nentis mees, et kuna mängureeglid on sellised, et eksamite keskmist tulemust arvutatakse viie eksamisoorituse põhjal ning nende koolis oli lõpetajaid kolm, kuid geograafia riigieksamit sooritas viis õpilast, siis tulebki sellega leppida.

Jõgeva maavalitsuse haridusnõunik Heiki Sildnik oli samuti pärast tabeliga ja ka Tabivere Gümnaasiumi eksamitulemuste tagamaadega tutvumist äärmiselt pettunud. „Sellise tabeli koostamisel peaks olema metodoloogiline alus, nii et lehelugeja näeks ka täpsemaid andmeid, mitte ainult nimesid ja numbreid reas,” rääkis maakonna haridusnõunik ning lisas, et ta pole tulemuste avalikustamise vastu, kui on ära põhjendatud, miks see vajalik on.

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse eksamikorralduse osakonna juhataja Andres Ääremaa tunnistas Vooremaale, et selline tabelite koostamine ajakirjanduse poolt pole objektiivne. „Meie avaldame vaid statistika, tabelid panevad kokku ajakirjanikud,” kinnitas Ääremaa. Eksamikeskuse osakonnajuhataja selgitas, et nende statistika koostamise reeglid näevad ette, et eksamisooritusi peab keskmise punktisumma arvestamiseks olema vähemalt viis. Kuna Tabivere Gümnaasiumis sooritas riigieksamit just viis kümnenda klassi õpilast, siis võeti aluseks nende tulemused, sest abituriente oli tänavu vaid kolm. „Eksamikeskus ei pea õigeks taolise tabeli avaldamist ajakirjanduses,” rõhutas Andres Ääremaa.  

i

EILI KOITLA 

Jõgevamaa gümnaasiumid 2010. aasta riigieksamite edetabelis 

Koht maakonnas                                  Keskmine punktisumma          Koht vabariigis

1. Jõgeva Gümnaasium                                       69,45                        34.

2. Põltsamaa Ühisgümnaasium                           64,94                        77.

3. Jõgeva Ühisgümnaasium                                 63,95                        86.

4. Puurmani Gümnaasium                                   59,36                        143.

5. O. Lutsu nim Palamuse Gümnaasium              55,91                        183.

6. Mustvee Vene Gümnaasium                            52,82                        208.

7. Mustvee Gümnaasium                                     51,51                        220.

8. Jõgeva Täiskasvanute Keskkool                      48,28                        234.

9. Tabivere Gümnaasium*                                   32,6                          243. 

*Tabivere Gümnaasiumi tulemus arvutati viie 10. klassi õpilase sooritatud geograafia riigieksamite punktide põhjal. Tegu ei olnud abiturientide lõpueksamitega. 

Allikas: Riiklik Eksami- ja kvalifikatsioonikeskus

blog comments powered by Disqus