Ei põrgule!

Aastatel 1927 – 1928 otsustas Saare vallavolikogu kohalike talumeeste eestvõttel, vahendite ja tööjõuga ehitada koolimaja. 1929. Aastal algas koolis töö.

Aastal 2001 otsustas Saare vallavolikogu kooli sulgeda. 85 koolita jäänud õpilast olid sunnitud leidma 25 kilomeetri raadiuses uue kooli kas Palal, Palamusel, Jõgeval või Mustvees.

Tühjaks jäänud koolimaja plaaniti müüa külalistemajaks. Elul on omad plaanid ja juhtuski nii, et loodi muuseum. Kooli ajalooõpetajal Viivi Lanil oli oma õpilastega kogutud ajaloolise väärtusega eksponaate, mis olid välja pandud vanas vallamajas. Kalevipoja muuseum avati aastal 2002 maikuus.

2011. aasta 1. märtsist on Viivi Lani pensionil. Samasse koolimajja toodi endisest rahvamajast üle ka raamatukogu, rajati internetituba.

Et koolimaja on aastaid oodanud remonti – katus, uksed, aknad, seinad –, otsustas SA Kalevipoja koda juht Hannes Soosaar koos projektijuhi Urpo Reinthaliga SA nõukogu esimehe Saare vallavanema Jüri Morozovi juhendamisel tellida endise koolimaja, praeguse muuseumi rekonstrueerimiseks projekti, milles “kirsiks tordil” peaks uue ekspositsiooni juures kujunema just põrgu (Vooremaa, 15. veebruar 2011).

Vooremaas ilmunud artikli järel muutusid kohalikud elanikud ja kooli vilistlased rahutuks, sattusid hämmingusse ja vallavolikokku jõudis 37 allkirjaga protestikiri, milles avaldati soovi jätta esiisade ehitatud koolimaja pööningule põrgu ehitamata.

Rahapuudusel ei ilmu vallaleht, kõikidel ei käi ka Vooremaa. Tänu kodanikualgatuse korras sündinud protestikirjale tutvustasid sihtasutuse juhid vallavolikogu ettepanekul inimestele 14. aprillil muuseumis OÜ Olav Hoobi juhtimisel ning mitme muuseumi ja Ahhaa teaduskeskuse töötajate kaasabil valminud rekonstrueerimisprojekti.

Et maja saaks korda katuse ja värske väljanägemise, sellega olid kõik koosolekust osavõtjad nõus. Üldine arvamus oli, et koolimaja kui haridustempel ja põrgu ei sobi kokku. Lähtume Kalevipoja muuseumist kui harivast, mitte meelelahutuslikust asutusest.

Loodame, et üldsuse arvamusega arvestatakse.

Rühma Kääpa küla elanike nimel LINDA OLMARU

i

Kohalikelt oodatakse ettepanekuid 

Kalevipoja Muuseumi rekonstrueerimisprojekti tutvustati avalikkusele 14. aprillil Kalevipoja muuseumis. Kohal oli kümmekond kohalikku, kõik vanemad inimesed.

Vastavalt 2008. aastal valminud Kalevipoja Teemapargi teostatavus- ja tasuvusuuringule on ette valmistatud muuseumi remondi- ja rekonstrueerimisprojekt, mis muudab muuseumi atraktiivseks külastuskeskuseks. Ruumide otstarbekama kasutamise eesmärgil võetakse kasutusele ka seni tühjana seisev katusealune, kuhu on kavandatud rajada huvitavad, Kalevipoja temaatikaga seotud atraktsioonid. Tinglikult on räägitud sellest kui põrgust. Põrgu nimetamine ongi tekitanud rühmas eakates inimestes tõrke. Kuna projekt on viimistlemise faasis, siis saab teha ka muudatusi. Seda kõike räägiti kahe tunni jooksul ka avalikul projekti tutvustamisel.

Tegelikult oli palve, et kohalikud inimesed teeksid ettepanekuid projektilahenduse paremaks muutmiseks. Kohapeal esitatud küsimused olid peamiselt seotud maja kavandatavate konstruktsiooniliste muudatustega (trepid, vaheseinad, katusekate). Esitati ka palju teemasse mitte puutuvaid küsimusi.

Sihtasutuse (SA) Kalevipoja Koda töötajad ja mina SA nõukogu esimehena ootame ettepanekuid, mis aitavad muuta meie muuseumi nüüdisaegsemaks ja külastajatele huvitamaks. Vana maja vajab hädasti remonti ja selle pikaajalise säilimise tagatiseks on tegevuste jätkumine.

Seoses Kääpa piirkonna hariduselu tulevikuga astus aga Saare vald olulise sammu, avades jaanuaris Kääpale lasteaiarühmad.  See, kas Kääpa külas on kunagi ka kool, sõltub Eesti riigi poliitikast ja kohalike inimeste ning omavalitsuse tegevusest. Kindel on, et tulevikus (10-20 aasta pärast), kui piirkond areneb ja lapsi tuleb juurde, on otstarbekas ehitada uus moodne koolimaja. Sellest ja paljust muustki rääkisime Kääpal 14. aprillil.

Kokkuvõttes on hea meel meie inimeste aktiivse eluhoiaku üle ning Linda Olmaru ja kõik teised on alati teretulnud arutama Kääpa küla ja Saare valla asju kohapeal – oleme selles osas alati avatud.
i

JÜRI MOROZOV,

Saare vallavanem, SA Kalevipoja Koda nõukogu esimees

blog comments powered by Disqus