Ehituseriala õpetamisel ametikoolides peetakse vajalikuks tõhusamat koostööd

Erilist huvi pakkus kutsepedagoogidele Põltsamaa Ametikooli õpilaste puidulabor ning selles paiknev õpilaste ehitatud puidust näidismaja. Samasuguse maja ehitamine on ülesandeks Hollandis septembris korraldaval Euroopa kutsemeisterlikkuse võistlustel Euro Skills, milles osaleb  Eesti võistkonna kooseisus ka Põltsamaa Ametikooli õpilane.

Õppepäev õpetajatele

Pidevalt õppekeskkonda uuendav Põltsamaa Ametikool on teiste ametikoolide poolt valitud Kesk-Eesti juhtivaks kutseõppeasutuseks ehituseriala õpetamisel. Koostöös selle ametikooliga korraldas  Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ehituspuusepa eriala õpetajatele esimese põhjalikuma õppepäeva, milles osales veerandsada pedagoogi.

Õpetajad kuulasid oma ala silmapaistvate teadlaste ja praktikute loenguid.  TTÜ professor Urve Kallavus rääkis puidu- ja puidupõhiste materjalide kahjustustest ja kaitsest, Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud Martti Kiisa puitkonstruktsioonidest, Eesti Metsatööstuse Liidu asedirektor Märt Riistop puidust kui ehitusmaterjalist.

“Esinemised ja mõttevahetused tugevdasid arvamust, et puitu võiks ehitusmaterjalina märksa sagedamini kasutada. Vahepeal puidu kui ehitusmaterjali osatähtsus langes, sest tulid peale  ehitusbetoon ja kivi. Viimasel ajal pööratakse aga järjest suuremat tähelepanu ehitiste tervise- ja keskkonnasõbralikkusele, taas on hinda läinud puidu head omadused. Puitu on hakatud  kasutama ka kõrghoonete ehitamisel. See teeb hooned tugevamaks ja vastupidavamaks ilmastikutingimustele. On teada, et betooni tõmbetugevus on ilma armatuuri kasutamata palju väiksem kui puidul. Kvaliteetsete immutusmaterjalide kasutamine võimaldab vältida ka puidu tuleohtlikkust,” rääkis  Põltsamaa Ametikooli  kutseõpetaja Ivar Viks.

Koostöö erialaliitudega

Koolitusel osalejate praktiline õppus sai teoks  puidulaboris, kus paikneb ka Põltsamaa Ametikooli  õpilaste ehitatud puitmaja konstruktsioon, millel rohkesti  keerulisi katusekonstruktsiooni lahendusi ja muidki omalaadseid elemente.

“Kutseõpetajad uurisid huviga näidismaja, mõõtsid seda ja pakkusid välja ka omapoolseid ehituslikke lahendusi. Samasuguse maja ehitamine on ülesandeks ka 8. septembril  Hollandis toimuvatel  Euroopa kutsemeisterlikkuse võistlustel Euro Skills, ” rääkis kutseõpetaja Viks.  

Tema sõnul on kutseõppeasutustes ehituse eriala, sealhulgas puidutöö oskuste õpetamiseks võrdlemisi head tingimused. “Paraku areneb tehnoloogia väga kiiresti, kuid koolidel pole kõiki võimalusi sellele vastavate õppetingimuste loomiseks. Seepärast on vaja õppeprotsessi kaasata ka ettevõtjate liidud,” nentis õpetaja.

Tema hinnangul on koostööd ettevõtetega raskendanud asjaolu, et Eestis on kaks puiduliitu, millest ühe huviorbiidis palkmajade-massiivmajade ning teisel sõrestik-karkassmajade ehitamine.  “Oleks tarvis, et kaks liitu töötaks läbirääkimistel välja põhimõtted koostöö arendamiseks kutseõppeasutustega, ” märkis ta.

“Juhtiv roll ehituseriala õpetamisel  Kesk-Eestis, sügavate teadmiste ja kogemustega kutseõpetajate olemasolu  ning  sisuka  õppepäeva läbiviimine siin on meie koolile mõistagi suureks tunnustuseks. Ühtlasi toob see aga kaasa ka tõsise  vastutuse nii teoorias kui ka praktikas  konkurentsivõimeliste ehitajate väljaõpetamiseks. On väga vajalik korraldada ka tulevikus  koolitusi, me oleme selleks tööks valmis,” kinnitas Põltsamaa Ametikooli direktor Viive Kibena.   

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus