Eestlane on lõunanaabritest alalhoidlikum

Balti riikide elanikud hoiavad oma sääste pigem hoiustel kui investeerivad kõrgema riskitasemega investeerimistoodetesse. Ligi 40 protsenti peredest säästab rahatagavara ootamatusteks ehk kogub rahalist puhvrit.

SEB poolt kolmes Balti riigis läbi viidud uuringust selgus, et erinevalt lõunanaabritest ei jäta Eesti pered oma raha kergekäeliselt ostukeskustesse, vaid pigem koguvad seda hoiusele. Ainult 15 protsenti küsitletud eestimaalastest tunnistasid, et ostavad vaba raha eest pigem kestvuskaupu, kui koguvad sääste pangaarvele. Lätis oli aga vastav näitaja 27 protsenti ja Leedus 43 protsenti. Panga poolt pakutavatest kogumislahendustest eelistavad Balti riikide elanikud pigem hoiust kui kõrgema riskitasemega investeerimistooteid.

Baltimaade pered eelistavad investeerimisele väga madala intressimääraga hoiustamist, sest nad ei ole enamasti valmis võtma riske, mis suurema tulu saamise võimalusega kaasnevad. Samuti leitakse, et investeerimine on keeruline ja selleks puuduvad piisavad teadmised. Meie uuringust selgus, et kõigis kolmes Balti riigis tundsid investeerimisvõimaluste vastu suurimat huvi noored.

Rohkem kui pooled uuringus osalenutest vastasid, et eelkõige säästavad nad raha ootamatuteks väljaminekuteks, et end turvaliselt tunda. Seega on oluline, et kogutud raha on võimalik kohe kasutusele võtta.

Eesti perede esmaseks prioriteediks rahaasjades on tasuda jooksvad arved. Seejärel kogutakse väike reserv ootamatuste tarvis. Olulisuselt järgmised on kogumine laste tarbeks ja mingi suurema eesmärgi nimel. Viiendale kohale platseerub kogumine pensionipõlveks.

Seni õigeks peetud eelistustest lähtumine ei pruugi aga anda pere rahaasjade juhtimisel parimat võimalikku tulemust. Panka nõustamisele on mõtet tulla just selleks, et  saada lisaks heale ülevaatele oma varadest ja  kohustustest ka konkreetsed soovitused, kuidas seada rahaasjades prioriteedid nii, et need vastaksid ka pere antud hetke tegelikele finantsvajadustele.

Tekstis kasutatud andmed pärinevad Mindscan Saving and Investment uuringust, mis viidi SEB tellimusel 2012. aastal läbi kõigis kolmes Balti riigis.

i

TRIIN MESSIMAS, SEB eraisikute suuna arendusjuht

blog comments powered by Disqus