Eestis tehakse ametiühinguid hävitavat seadust

Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) on kategooriliselt vastu sotsiaalministeeriumis valminud uuele töötajate usaldusisiku seaduse eelnõule, mille sisuline eesmärk on lõpetada ametiühingute tegevus Eestis.

Eelnõu kohaselt kaotavad ametiühingu usaldusisikud neil täna olemas olevad õigused suhtlemisel tööandjaga. Töötajate usaldusisikut hakkaks sisuliselt määrama tööandja. ?Mõte on väga selge ? jätta ametiühingu usaldusisikud ilma vallandamiskaitsest, tekitada neis hirmu ja kaitsetuse tunnet ning anda nad täielikult tööandja meelevalda,? ütles EAKL esimees Harri Taliga. ?Euroopa Liidu murele selle pärast, et Eestis on nõrk sotsiaalpartnerlus, vastab sotsiaalministeerium eelnõuga, mis välistab igasuguse sõltumatu dialoogi.?

?Euroopa sotsiaalharta paneb riigile kohustuse luua tingimused, mis soodustavad dialoogi, Eesti riik soovib selle asemel aga ametiühingud hävitada, et tööandjad saaksid nautida täielikku omavoli,? leiab Taliga. ?See annab tunnistust nii riigi kui tööandjate hirmust ametiühingute ees. Meie viimaste aastate väljaastumised ei jäta kahtlust, et ametiühingute jõud kasvab ning aktsioonid on üha mõjusamad.?

Eelnõu on otseses vastuolus Euroopa Liidu informeerimise ja konsulteerimise raamdirektiivi ideoloogiaga, mis näeb ette, et töötajate informeerimisel ja konsulteerimisel lähtutakse riigis väljakujunenud tavadest ja praktikast. ?Eurodirektiivi ettekäändeks tuues tahetakse lammutada toimiv süsteem, samas ei kohusta eelnõu tööandjat töötajatega konsulteerima,? nentis EAKL õigussekretär Tiia E. Tammeleht. ?See on euroõiguse ülevõtmine Eesti moodi.?

EAKL on seisukohal, et korrektse informeerimise ja konsulteerimise kohustuse ja protseduuri sätestamiseks piisab kehtiva töötajate usaldusisiku seaduse täiendamisest. See ettepanek on korduvalt edastatud ka sotsiaalministeeriumile. 2002.a. esitas EAKL kolmepoolsetel läbirääkimistel informeerimise ja konsulteerimise kokkuleppe eelnõu, mille arutamisest tollane valitsus keeldus.

Et selgitada põhjalikumalt, mida tooks endaga kaasa esitatud usaldusisiku seaduse eelnõu jõustumine, korraldab EAKL teisipäeval, 8. novembril algusega kell 12.30 pressikonverentsi Tallinnas, Pärnu mnt. 41a (III korrus).

Eesti Ametiühingute Keskliit

blog comments powered by Disqus