Eestimaalased sooviksid noorelt pensionile saada

SEB tänavusest pensioniküsitlusest selgus, et pooled 40 – kuni 60- aastastest eestimaalastest tahaksid pensionile jääda enne ametliku pensioniea saabumist ehk enne 63. eluaastat ja rahastada oma pensioniaega kolmanda samba säästudest.

Pensioni kolmanda samba eelis on see, et sissemaksed sambasse on tulumaksuvabad ja alates 55. eluaastast on kolmanda samba väljamaksed kas soodsama tulumaksuga või tulumaksuvabad – seda siis sõltuvalt lepingust. Kui vaatame 50-aastaste kolmanda samba finantsvõimalusi täna, siis need jäävad alla inimeste soovidele. Keskmiselt on III sambasse kogutud vara suurus 1500-2000 eurot. Seega, kui elada ka äärmiselt askeetlikult, näiteks saja euroga kuus, siis ei jätkuks sellest rahast ikkagi rohkemaks kui aastaks-kaheks.

Inimesed hakkavad pensionile ja pensioniraha kogumisele mõtlema alles 45- kuni 50-aastaselt. SEB pensioniküsitluses leidis taas kinnitust hüpotees inimeste ootustest, et alla 40-aastastel on eesmärk teha tööd nii kaua kui võimalik ja pensionile jäämine ei tule kõne alla. Samas soovivad paar aastat vanemad vastajad võimalusel jääda pensionile varem, vähemalt 63-aastaselt.

Et saavutada 65-70 protsendi asendusmäär, on SEB analüüsi kohaselt praeguse põlvkonna kolmanda samba pensionivarade puudujääk pensionile jäämise hetkel ehk 2040. aastal ligi 18 miljardit eurot. Tööandjate panuse lisandumine pensionivara kogumisse ehk tööandja pensionisse võimaldab puudujääki vähendada ja seda võiks oma tööandjalt küsida. Ettevõttel on võimalik oma töötajaid toetada ja maksta pensioniraha töötaja isiklikku kolmandasse sambasse tuleviku kindlustamiseks.

Oodatav eluiga üha kasvab ja keskmiselt veedetakse pensionil kakskümmend aastat. Et nautida pensionipõlve, peaks pensioniks hakkama koguma kahekümnendates ehk kogumisperiood võiks olla üle 35 aasta. Kogutud raha tuleb jagada kahekümne aasta peale.

INDREK HOLST,

SEB elu- ja pensionikindlustuse juht

blog comments powered by Disqus