Eesti välispoliitika väljakutse – Euroopa ühtsus

Usun, et aastate pärast tänastele Ukraina, Krimmi ja Venemaa arengutele tagasi vaadates näeme, et tegu on 2001. aasta 11. septembri New Yorgi terrorirünnakutega võrdväärselt tähtsa sündmustejadaga. Venemaa käitumine on viinud Euroopa viimaste aastakümnete suurimasse julgeolekukriisi. Seega omab hetkel Ukrainas toimuv pikaajalist mõju kogu Euraasia mandri tulevikule. Käimasolevad protsessid on test läänemaailma võimekusele ja elujõulisusele – hetkel pole aeg kokkulepluseks ega nõrkuse näitamiseks.  

Viga tehti juba 2008. aastal

Ukraina rahva toetamisest loobumine oleks suur ajalooline viga. Tegelikult tegime vea juba 2008. aastal, kui lasime Venemaal karistamatult lõhkuda Gruusia terviklikkuse. Toona peale retoorika ja avalduste lõppkokkuvõttes midagi ei tehtud ning pretsedent oligi loodud.

Venemaal kasvas karistamatuse tunne. Õiguslikus vaakumis eksisteerivad Lõuna-Osseetia ja Abhaasia on Venemaa käitumise tulemus. Kahjuks sai tõsise tagasilöögi ka Gruusia NATO-integratsioon, mis oli Venemaa pikaajaline eesmärk. Sama loogika kehtib tõenäoliselt ka Ukraina puhul.

Praegu toimuva valguses on oluline NATO kui demokraatlike riikide julgeolekuorganisatsiooni edasine laienemine. Eesti on seda mõistnud, kuid peab selles paremini veenma ka teisi NATO liikmeid.   

Eesti peab liitlastele olukorda selgitama

Ukraina temaatika selgitamine on täna Eesti välispoliitika suurim väljakutse. Peame nii oma Euroopa partneritele kui ka USAle suutma pähe taguda, et kui laseme Venemaal karistamatult isetseda, siis homme maksavad nad selle eest juba ise. Usun, et Eesti ja Balti eurosaadikud peavad selgitama sama väga aktiivselt Euroopa Parlamendis, sealsetes komisjonides ja töögruppides. Kindlasti tuleb  sellega tegelda ka uutel eurosaadikutel.  

2018. aastal on Eesti kord olla Euroopa Liidu eesistujaks, mil üks meie prioriteedest saab olema liidu idasuunaline laienemine ja demokraatliku valitsemise edendamine idas.    

<strong>Oht on märksa laiem

On ekslik arvata, et Venemaa käitumine mõjutab vaid tema lähinaabreid. Oht on tegelikult märksa laiem, sest vene kogukonnad kasvavad paljudes Euroopa riikides, sh Soomes, Saksamaal ja Inglismaal. Väga murelikud peaksid olema ka Kesk-Aasia riigid, ennekõike Kasahstan ja Turkmenistan.   

Kui Venemaa oleks ise teistele riikidele heaolu, arengu, demokraatliku valitsemise ja õigluse sümboliks, siis vaataksid paljud rahvad Venemaa kui eeskuju poole. Olukord on paraku vastupidine – rahvad, kes soovivad paremat elu ja õiglast kohtlemist, vaatavad hoopis Euroopa poole. Selles ei ole süüdi mitte lääs, vaid Venemaa poliitiline eliit. Pakun, et ka Venemaa juhtkond on seda mõistnud. Ukraina sisepoliitikasse sekkudes asus Putin ilmselt võitlema iseenda poliitilise ellujäämise eest. Ta teab hästi, et ühe slaavi rahva lääne-integratsioon on eeskujuks ka venelastele, kes näevad, et teisiti on samuti võimalik elada. Venemaa juhtkonna praegune käitumine on seetõttu mitte tugevuse, vaid pigem nõrkuse ja hirmu märk: kui ei saa tarkuse ja nõuga, siis saab veel ehk kuidagi jõuga. Kahjuks pole Kreml mõistnud, et jõuga sõpru ei võideta. 

NATOs võib jää liikuma hakata

Venemaa tegevus toob endaga usutavasti kaasa vastureaktsiooni. Euroopa riigid, eriti aga Venemaa lähinaabrid suurendavad kaitsekulutusi, et kasvavate ohtudega toime tulla. Pole võimatu, et muidu NATO liikmelisuse mõttes suhteliselt passiivselt meelestatud Rootsi ja Soome muudavad Ukraina südmuste valguses meelt ning kalduvad ulatuslikumale koostööle NATOga. Ühe Soome ajalehe küsitlus näitas, et esmakordselt avaldas NATOle toetust pea 50 protsenti küsitletutest. Rootsi asepeaminister rääkis äsja väga avameelselt NATOst, ka seal võib jää liikuma hakata.  

EL tervikuna ja kindlasti ka Eesti peavad vähendama oma sõltuvust Vene gaasist ja naftast, millest on saanud meie jaoks julgeolekurisk. Putini praeguse sõjakäigu maksame me mõnes mõttes ise kinni – ca 60 protsenti Venemaa riigieelarvest tuleb nafta- ja gaasimüügi rahast. Me maksame Moskvale aastas miljardeid eurosid, mille toel meid endid nüüd ähvardatakse. Venemaa on tekitanud sõltlasi mitmes Euroopa riigis, millest on täna saanud Euroopa suur nõrkus. Ühtset ja tugevat seisukohta on raske defineerida olukorras, kus Saksamaa vajab Venemaa gaasi nagu õhku, britid tahavad jätkuvalt olla Euroopa finatskeskus ja kardavad vene raha kadumise pärast, Küprose pangad elavad Vene investoritest, Sloveenia soovib oma meest ÜRO peasekretäriks ega julge Venemaad välja vihastada, Prantsusmaa müüb Venemaale häbiväärselt dessantlaevu ning Itaalia arvab, et Ukraina on lihtsalt liiga kaugel, et muretseda…  

Erakondadeülene seisukoht väga oluline

EL peaks Ukrainaga seoses tegema ka ennetava liigutuse. Peale Putini ja tema lähemate võitluskaaslaste pole kellegi huvides, et Venemaa oma annektsiooni jätkaks. Juba ette tuleks sõnastada sammud, mida me võtame ette Vene vägede sekkumise puhul Ida-Ukrainas. Selgelt sõnastatud sanktsioonidel on kindlasti ennetav roll. Veel tuleks EL liikmetel katkestada igasugune relvamüük Venemaale ning samuti väljendada selgelt, et Ukrainas annekteeritava ala laiendamine viiks automaatselt Hiinale kehtestatud embargo sarnase tähtajatu relvamüügikeeluni.   

Eesti peab kujundama Ukraina küsimuses erakondadeülese seisukoha. Loodan siiralt, et ees seisvad Euroopa Parlamendi ja ka riigikogu valimised ei saa taas platvormiks debatile teemal, kes on kõige kõvem Venemaa peksja või kõige kõvem pugeja. IRLi ja Keskerakonna omavaheline lööming laseks normaalselt Eesti elu edasi viivalt debatilt väga palju auru välja. 

i

HANNES HANSO, välispoliitika ekspert, SDE

blog comments powered by Disqus