Eesti vabadusvõitlejad kohtuvad sel suvel Põltsamaal

Laupäeval, 19. juulil toimub Põltsamaal Eesti vabadusvõitlejate XXII kokkutulek. Põltsamaale tuleb kokku ligi nelisada sõja-aastatel Eesti vabaduse eest võidelnud meest, esindatud on ka nende aatekaaslased Lätist, Leedust ja Soomest ning  nõukogude võimu poolt represseerituid ühendavate organisatsioonide esindajad Eestist.

Jõgevamaal toimub iga-aastane suvine üleriigiline vabadusvõitlejate kokkutulek esimest korda. Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse esimehe Gunnar Laeva sõnul on Jõgevamaal Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ajaloos siiski märkimisväärne koht. “Eesti Vabadusvõitlejate Liit asutati 1992. aastal Tartus ning samal aastal toimus ka esimene kokkutulek,” ütles Gunnar Laev. “Enne seda toimusid aga Adaveres paaril korral sellised omaalgatuslikud koosviibimised, kus vabadusvõitlejad, kellel sel ajal veel oma organisatsiooni ei olnud, tulid kokku ning rääkisid sellest, kuidas edasi minna. Need kokkusaamised viisidki liidu asutamiseni, samas ei lähe nad aga kokkutulekute numeratsiooni alla. Aga nad olid olemas.”

Keskmine vanus läheneb üheksakümnele aastale

Gunnar Laeva sõnul kuulus vabadusvõitlejate liitu selle tippaegadel neli tuhat liiget. “Aastavahetuse seisuga oli meil 1112 liiget, tänaseks juba mõnevõrra vähem, sest liidu liikmete keskmine vanus hakkab lähenema üheksakümnele eluaastale,” ütles Gunnar Laev, lisades, et samas lisandub organisatsiooni pidevalt ka noorliikmeid. “Sõjas käinuid on meie liikmeskonnas praegu natuke üle 70 protsendi. See, kui suur on nooremate liikmete osakaal maakondlikes organisatsioonides, on sõltunud sellest, kuidas kohapeal on asju aetud. Lisandunud on peamiselt eruohvitserid ja kaitseliitlased, päris noori inimesi on kahjuks vähe. See ajalooperiood on nende mõtlemisest mööda läinud, keegi ei ole neile sellest rääkinud ja nad ei teagi, et olid sellised mehed, kes sõdisid Eesti eest.”

Vabadusvõitlejate kokkutulekud toimuvad igal aastal erinevates maakondades ja linnades. Kaks aastat tagasi saadi näiteks kokku Kuressaares ning möödunud aastal Põlvas. “Meil on selline kord välja kujunenud, et kokkutulekud toimuvad erinevates maakondades ning kokkutuleku peakorraldajaks on selle maakonna vabadusvõitlejaid ühendav organisatsioon,” selgitas Gunnar Laev. “Kohalik organisatsioon leiab kokkutuleku toimumispaiga ning ajab jooksvaid asju, üleriikliku liidu ülesandeks on leida rahastamisvõimalused ning üritus n-ö raamistada. Kõik kohapealsed asjad on peakorraldaja lahendada.”

Põltsamaal kogunetakse Veski tänaval

Jõgeva Vabadusvõitlejate Ühenduse juhatuse esimehe Arnold Kulli sõnul moodustati tänavuse vabadusvõitlejate kokkutuleku läbiviimiseks kümneliikmeline komisjon ning koostöös Põltsamaa linnavalitsusega on tänaseks suudetud kõik korralduslikud küsimused lahendada.

Kokkutulekul osalejad saabuvad 19. juulil Põltsamaale alates kella kümnest. Kogunetakse Veski tänaval asuva noortekeskuse juures, samas toimub ka osavõtjate registreerimine. Kokkutuleku ametlik osa algab kell 11, kui Vabadussõja mälestussamba jalamile asetatakse pärjad. Seejärel istutavad kokkutulekust osavõtjad Veski ja Aia tänava vahelisse parki president Konstantin Pätsi istutatud tamme kõrvale vabadusvõitlejate tamme.

Kell 11.40 algab rongkäik, mis viib kokkutulnud Veski tänavalt üle Suure silla ja läbi linnapargi Põltsamaa Niguliste kiriku juurde. Arnold Kulli sõnul on rongkäigu eesotsas lippuderivi, seejärel tulevad väliskülalised ning võimalikud ametlikud isikud. Neile järgnevad Noored Kotkad, Kodutütred, Naiskodukaitse ja Kaitseliidu ning maakondade esindajad. Põltsamaa kirikus algab kell 12 jumalateenistus, mille järel suundutakse lossihoovi, kus vanadele sõjameestele pakutakse lõunat.

Kokkutuleku lipp heisatakse Põltsamaa lossihoovis kell 14, kõnedega esinevad Jõgeva Vabadusvõitlejate Ühenduse juhatuse esimees Arnold Kull ja Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse esimees Gunnar Laev. Seejärel saavad sõnavõttudeks ja tervitusteks sõna väliskülalised ning kohalikud võimuesindajad.

Kell 15 algaval kontserdil esinevad vabadusvõitlejate ansamblid ja koorid ning Põltsamaa kultuurikeskuse isetegevuslased. Kokkutulekust osavõtjad saavad tutvuda ka Põltsamaa muuseumi, Käsiteokoja ja Kunstikooliga ning külastada veinikeldrit. Kokkutulek lõpeb lipu langetamisega kell 17.

Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse esimees Gunnar Laev käis hiljuti Põltsamaal tutvumas kokkutuleku toimumispaiga ning ettevalmistustööde käiguga. “Ainuke asi, mis muret teeb, on see, et seal on küllalt pikad käimised,” ütles Gunnar Laev. “Mälestussamba juurest lossihoovi on 600-700 meetrit ning meiesugustele meestele käib see tihti üle jõu. Leppisime kokku, et kes suudab, see käib rongkäigus, kes aga ei jõua nii palju käia, läheb kiriku juurde bussi või autoga.”

Külalised alati oodatud

Kokkutuleku organiseerijad on tänaseks teada saanud, et taas ei osale vabadusvõitlejate kokkutulekul Eesti Vabariigi President ning oma mittetulekust on teatanud ka kaitseminister Sven Mikser. “Oleme alati presidenti ja peaministrit kutsunud, aga president ei ole kordagi käinud,” kahetses vabadusvõitlejate liidu esimees. “Kaitseminister on vahetevahel käinud, aga ega ma ei saa öelda, et nad kõik oleksid tulnud sinna hea meelega. See on aga tavaline, selles meie jaoks midagi erilist ei ole. Me oleme sellega harjunud, et meist ei räägita avalikes kõnedes ja meid peetakse alaväärseteks, kuigi paljud mehed andsid oma elu Eesti riigi eest.”

Gunnar Laeva sõnul on Eesti vabadusvõitlejaid ühendaval organisatsioonil aastate jooksul tekkinud hea koostöö Läti ja Leedu sõsarorganisatsioonidega. “Lätlased ja leedulased on meie kokkutulekutel alati kohal olnud ja ka meie esindajad osalevad alati Lätis ja Leedus toimuvatel kokkutulekutel,” sõnas Laev. Möödunud aasta augusti algul esindasid näiteks Leedus Ariogalas toimunud Leedu represseeritute ja partisanide kokkutulekul Eesti Vabadusvõitlejate Liitu Jõgeva ühenduse liikmed.

Nii Gunnar Laev kui ka Arnold Kull kutsuvad kokkutulekut uudistama ka Põltsamaa linna ja kogu Jõgeva maakonna elanikke. “Kõik, kes on huvitatud meie tegemistest, on teretulnud,” kinnitas ta. 

i

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus