Eesti Taimekasvatuse Instituut otsib direktorit

Maaeluministeerium koos Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) teadusnõukoguga on välja kuulutanud avaliku konkursi Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktori ametikoha täitmiseks.

ETKI praeguse direktori Mati Koppeli viieaastane tööleping saab läbi tuleva aasta aprillis. Mati Koppel on ETKI direktorina töötanud 20 aastat.

Eesti Taimekasvatuse Instituut on Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev ministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mille eesmärk on toetada põllumajandustootmise tõhusust ja konkurentsivõimet, vähendada põllumajanduse keskkonnamõju ja aidata kaasa elurikkuse säilitamisele.

Direktoriks soovijalt eeldatakse kõrgharidust, eelistatavalt teaduskraadi, üldteadmisi põllumajandusest ning teadus- ja arendustöö korraldusest, organisatoorse töö kogemust ja valdkonna õigusaktide tundmist. Lisaks traditsioonilistele tööle kandideerimise dokumentidele oodatakse kandidaadilt tähtsamate teadustööde nimekirja ja visiooni teemal „ETKI roll ja võimalused põllumajanduse jätkusuutlikuks arenguks“ koos tegevuskavaga selle elluviimiseks.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus