Eesti sai esimese ujuva ilmajaama

Neljapäeval paigaldas Keskkonnaagentuur Peipsi järvele uudse poijaama, mis hakkab mõõtma hüdroloogilisi ja meteoroloogilisi parameetreid jäävabal perioodil. Poi ilmajaam registreerib õhutemperatuuri, õhurõhku, tuule kiirust ja suunda ning multiparameertiline sond erinevaid vee kvaliteedi näitajaid (hapnik, hägusus, pH, temperatuur). Olulisim muudatus võrreldes senise seirega on see, et mõõtmised toimuvad automaatselt, suure ajalise ja sügavustihedusega ning andmed hakkavad laekuma kodulehele reaalajas. Seega on võimalik muutusi vee kvaliteedinäitajates pidevalt jälgida.


„Täna käime Peipsil mõõtmisi tegemas kaks korda kuus ja me ei tea, millised muutused veekvaliteedis on toimunud, miks ja milline võib olla muutusi põhjustanud allikas,“ ütles Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna juhataja Jana Põldnurk. „Uus poi on meile oluliseks info lisaallikaks, et saada ülevaadet Peipsi järve vee kvaliteedist ning selles toimuvaid muutusi analüüsida. Poil asuv ilmajaam hakkab andma reaalajas ilmainfot, mis aitab kalameestel ohutumalt püügitegevust korraldada.“

Poi transporditi esmalt Mustveesse, kus see vette lasti. Kalda läheduses viidi läbi poi profileerimine ja esmane testimine. Poi alaline asukoht on umbkaudu tunnise laevasõidu kaugusel sadamast. Poi asukohas on Peipsi järv umbes 8 meetrit sügav ja kuigi järv on väga suur, on valitud asukoht Peipsile iseloomulik ja annab küllaltki ülevaatliku pildi terve järve seisundist. Millal esimesi ujuvpoi mõõteandmed igapäevatöös reaalselt kasutama hakatakse, sõltub sellest, kuidas läbib poi oma testperioodi.

Pildil Peipsi järvel asuv poi ilmajaam (foto: Keskkonnaagentuur)

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus