Eesti saab endale pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035+“

Teisipäeval Jõgeva Riigimajas toimunud kohtumisel tutvustati arengustrateegia „Eesti 2035+“ eesmärke ja valmimist. Jõgevamaad külastasid riigikantselei strateegiadirektori asetäitja Eili Lepik ja rahandusministeeriumi strateegilise planeerimise nõunik Raiko Puustusmaa, kes andsid ülevaate Eesti pikaajalise arengustrateegiaga „Eesti 2035+“ koostamisest ning koos kohaletulnutega arutleti Eesti tulevikuplaanide üle.

„Eesti 2035+” on riigi arengustrateegia, mille loomise eesmärk on kasvatada ja toetada meie riigi ning rahva heaolu nii, et Eesti oleks ka kahekümne aasta pärast parim paik elamiseks ja töötamiseks. Strateegia annab ühtse suuna erinevate valdkondade poliitikakujundajatele ja otsustajatele ning eurorahade kasutamisele. Strateegia koostamist veavad kõikide huviliste osalusel riigikantselei ja rahandusministeerium ning see valmib 2020. aasta alguses.

Arengustrateegiale „Eesti 2035+“ kohta saab rohkemat lugeda ning ka arvamusi ja ideid esitada riigikantselei veebilehel riigikantselei.ee/et/Eesti2035.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus