Eesti rollimäng rahvusvaheliseks!

Rollimänge on mitut sorti, nendest levinumad on LARP (päris elus rollimäng), kus tegevus toimub pseudokeskajas ning mängujuhi poolt välja mõeldud fantastilises maailmas, kus üritatakse ajaloolisi sündmusi võimalikult täpselt välja mängida. Lisaks on tuntud ka veel lauatagused rollimängud (D&D, Paranoia, ADD jne.). Oma olemuselt meenutavad nad tavalisi lauamänge, kuid on veelgi põnevamad ning pakuvad võimalust olla mõni huvitav karakter omaenda koduses keskkonnas või lihtsalt meeldivas seltskonnas. Lisaks eelnimetatule kuuluvad rollimängude alla veel arvutimängud, sealhulgas strateegiamängud.

Rollimängudest eraldi seisab taaskehastamine, mida soovitakse siduda rollimänguga. Selle põhieesmärk on kujutada võimalikult detailselt mõnd kindlat ajaloojärku. Sinna alla kuulub samuti eksperimentaalarheoloogia.

Kohtumine Põhjamaade rollimänguritega pakkus võimalust tutvuda sealsete rollimängutraditsioonide ning üritustega, samuti nende rollimängude ajaloo ning hetkeseisuga, saada juurde uusi tutvusi ning spetsiifilisi teadmisi.

Göteborgis viibiti kokku kolm päeva. Toimusid koosolekud ning ajurünnakud, mille käigus pakuti välja erinevaid meetodeid omavahelise koostöö arendamiseks. Populaarsemad neist olid spetsiaalse veebisaidi ja foorumi loomine põhjamaade rollimängurite jaoks ning suur lahinglarp, mis toimub sügisel Kassinurmes ning mille idee on tugevdada kontakte riikide vahel. Tulemuseks integratsioon ning erinevate kultuuride ja keelte segunemine rollimängulisel tasandil. Mitmed mängu puudutavad üksikasjad vajavad veel täpsustamist, samuti pole paika pandud selle täpne toimumisaeg. Eelmise aasta ja eelseisvate ürituste kohta võib aga infot leida aadressilt http://mytofest.ee/

KADI-LIIS VEIMAN

blog comments powered by Disqus