Eesti riigigümnaasiumid sõlmisid Jõgeval kvaliteedikokkuleppe

Jõgevamaa gümnaasiumis sõlmiti eile Eesti riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe. Dokumendile kirjutasid alla haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski, riigigümnaasiumide õpilasesinduste ja õpetajate esindaja ning riigigümnaasiumide direktorid.

<font size=”3″>

Kvaliteedikokkuleppes on sätestatud riigigümnaasiumi tegevuse kümme aluspõhimõtet, õpilase, õpetaja ja direktori pädevused ja vastutuse ulatus ning kvaliteedinäitajad, mille alusel mõõdetakse riigigümnaasiumi edenemist.

Jõgevamaa gümnaasiumi direktor Alo Savi ütles lepingu sõlmimist sisse juhatades, et senini on hariduse kvaliteeti püütud tagada n-ö ülalt alla põhimõttel: on vastu võetud teatud õigusaktid, mis tuleb ellu viia ning mille suhtes õpilased ja õpetajad on subjektid. Nüüd on aga jõutud selleni, et õpilased, õpetajad ja kooli pidaja on võtnud vabatahtlikult ühise kohustuse tagada riigigümnaasiumides hea hariduse andmine.

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski rõhutas, et riik on küll omalt poolt pingutanud gümnaasiumiharidusele hea vormi andmise nimel, ent hariduse sisu loovad allkirjastatava leppe teised osapooled, tulevikku vaatavad koolijuhid, õpetajad ja õpilased.

“Just nemad tagavad selle, et riigigümnaasiumides antav haridus oleks 21. sajandi tasemel ja maailma parimate hulgas,” ütles minister. Ta avaldas lootust, et kvaliteedikokkulepe aitab veelgi tugevdada juba tekkivat riigigümnaasiumide brändi ning süstib neile maakondadele, kus ollakse riigigümnaasiumi loomise osas alles kõhkleval seisukohal, usku, et see on õige lahendus.

Pole formaalne dokument

“Loodan, et kokkuleppest peavad kinni kõik osapooled, sealhulgas meie, õpilased,” ütles õpilasesinduste esindajana kvaliteedikokkuleppele alla kirjutanud Jõgevamaa gümnaasiumi õpilasesinduse president Meeri Rahn.

Õpetajate esindajana allkirja andnud Jõgevamaa gümnaasiumi õpetaja, Eesti aasta gümnaasiumiõpetaja 2013 Neeme Katt kinnitas aga, et temale meeldib koolis kõige rohkem mitte õpetada, vaid koos õpilastega õppida. Ning sõlmitud kokkulepe väärtustab muu hulgas just õpetaja õppimist.

Kvaliteedikokkuleppele kirjutasid alla kuue Eesti riigigümnaasiumi direktorid: Jõgevamaa gümnaasiumi direktor Alo Savi, Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Luisk, Läänemaa gümnaasiumi direktor Leidi Schmidt, Nõo reaalgümnaasiumi direktor Jaanus Järveoja, Noarootsi gümnaasiumi direktor Laine Belovas ja Jõhvi riigiümnaasiumi direktor Tarmo Valgepea. Kui viis esimesena mainitud kooli juba tegutsevad, siis Jõhvi riigigümnaasium alustab esimest õppeaastat alles sel sügisel.

Direktorite esindajana sõna saanud Ülle Luisk ütles, et kaasaegset ühiskonda iseloomustab võimaluste paljusus ning sellistes tingimustes on riigigümnaasiumide soov kokku leppida, kuidas nad oma rolli täidavad ja mida saavutada tahavad, igati loomulik.

“Kokkuleppe teksti koostades oleme teiste riigigümnaasiumide direktoritega asju arutanud, kord seljad koos, kord näod vastakuti,” ütles Ülle Luisk. “Kokkulepe pole mingi formaalne dokument, vaid aitab usutavasti kaasa sellele, et ind, mida ma oma kolleegide töös senini näinud olen, ei raugeks, et õpetajad ei väsiks õpilasi inspireerimast ning et õpilased õpiksid õppimist nautima.”

Olulised väärtused

“Kokkuleppes on üldistatuna kirjas olulised väärtused, mida riigigümnaasiumid kanda tahavad,” ütles Alo Savi pärast pidulikku allkirjastamist. Ta kinnitas, et kvaliteedikokkuleppes sätestatu on Jõgevamaa gümnaasiumi jaoks juba praegu reaalsus.

“Kokkuleppesse saigi üsna palju meie kooli sisse kirjutatud,” tõdes Savi.

Lepingu sõlmimise tseremooniast tehti veebiülekanne, mida said jälgida kõigi Eesti riigigümnaasiumide õpilased ja õpetajad ning teisedki huvilised. Haridus- ja teadusministrile, riigigümnaasiumide direktoritele ja teistele külalistele tehti aga pärast aulas toimunud tseremooniat ekskursioon koolimajas.

“Ma ei kujutanud varem päris hästi ette, kuidas on võimalik Stalini-aegses hoones tänapäevaseid õpitingimusi luua, ent nüüd näen, et see on täiesti võimalik,” tõdes Nõo reaalgümnaasiumi direktor Jaanus Järveoja. “Meie koolile ehitati teatavasti päris uus hoone ning see sai üsna spartalik ja askeetlik. Siin on aga säilinud veidi ajaloo hõngu.” 

Katkeid riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppest

  • Riigigümnaasiumides on akadeemilised õppesuunad, mis arvestavad õpilase huvisid, tema hilisemaid haridusvalikuid ja karjäärivõimalusi.

  • Õpilastele võimaldatakse valikkursusi, mis lähtuvad õpilaste ja kogukonna huvidest ning riiklikest prioriteetidest.

  • Koolis on kvaliteetne õppe- ja karjäärinõustamissüsteem.

  • Koolis töötavad oma valdkonda suurepäraselt tundvad professionaalsed töötajad.

  • Riigigümnaasiumid teevad omavahel tihedat koostööd, on avatud kogukonnale, Eesti ja rahvusvahelistele koostööpartneritele.

  • Riigigümnaasiumide edenemist ja taset hinnatakse kokku lepitud kvaliteedikriteeriumide alusel. Koolide kohustus on toetada üksteist ja levitada häid praktikaid. Haridus- ja teadusministeeriumi kohustus on igakülgselt toetada koole seatud eesmärkide saavutamisel.

(Kokkuleppe terviktekst on leitav aadressilt www.hm.ee/index.php?popup=download&id=12611)

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus