Eesti Raudtee vedas mullu kaupu 36,7 miljonit tonni

Detsembri mahud jäid 2006. aasta detsembri mahtudele 39 protsendiga alla. Aasta vedu kokku oli aga 17,4 protsenti väiksem kui eelneval aastal, teatas Eesti Raudtee avalike suhete juht.
Kõige enam veeti mullu raudteel naftat ja naftasaadusi ? kokku 22,29 miljonit tonni. Võrreldes eelmise aastaga oli see 3,68 miljonit tonni väiksem kogus. Languse tingis eelkõige bensiinide ja diislikütuse mahtude oluline vähenemine. Masuudi vedu, mille maht nafta ja naftasaadustest moodustas 70 protsenti, jäi aga 2006. aastaga samale tasemele.
Kui 2006. aastal veeti raudteel kivisütt kokku 7,78 miljonit tonni, siis 2007. aastal langes veomaht 55 protsenti, olles kokku 3,49 miljonit tonni.
 Ainsana tegi olulise veomahtude kasvu põlevkivi, kus kogused suurenesid 1,99miljonilt tonnilt 3,29 miljoni tonnini.
Väetisi veeti mööda raudteed kokku 1,96 miljonit tonni. Võrreldes 2006. aastaga oli see 17 protsenti vähem. Vähenes puidu vedu ? veomaht kokku 1,01 miljonit tonni ja vähenemine 38 protsenti. Mustmetallide ja puistekaupade vedu jäi napilt alla miljonipiirist. Mustmetalle veeti kokku 0,99 miljonit tonni ja mahtude langus oli 20-protsendiline, puistekaupu sama palju, aga mahud suurenesid 32 protsenti. Puistekaupadel suurenes nii kohalik vedu kui ka eksport.
Keemiakaupu veeti 2007. aastal kokku 0,93 miljonit tonni ja ka siin oli mahtudes langus ? 17 protsenti.
2006. aastaga võrreldes suurenes suurematest kaubarühmadest veel ainsana teraviljavedu, seda eelkõige transiidi arvelt. Kokku oli veomaht teraviljal 0,81 miljonit tonni ja kasvu veerandi võrra.
Veoliikidest oli jätkuvalt suurimaks transiit, mis moodustas aasta kokkuvõttes üle 75 protsendi vedudest. Veomaht oli transiidis 27,37 miljonit tonni ja see vähenes  24,5 protsenti. Kohalikud veod andsid kokku 4,89 miljonit tonni mahtu ning suurenesid eelneva aastaga võrreldes üle poole. Importvedudes liikus 2,09 miljonit tonni ja veomaht vähenes 28 protsenti. Euroopa Liiduga seotud importveod suurenesid 4 protsenti, olles  kokku 0,92 miljonit tonni. Eksportveod kasvasid ligi 26 protsenti, olles kokku 0,68  miljonit tonni. EL-ga seotud eksport jäi 2006. aastaga samale tasemele, olles kokku 0,44 miljonit tonni. Ühendusesisene transiitvedu oli 0,29 miljonit tonni ehk üle kahe korra suurem.
Raudteeveo-ettevõtete vahel jagunesid 2007. aasta veomahud järgmiselt: Eesti Raudtee 62,8, Westgate Transport 23,4 ja Spacecom 13,8 protsenti.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus