Eesti Rahvuskultuuri Fond alustab stipendiumitaotluste vastuvõttu

ERKFi tegevdirektori Toivo Toomemetsa sõnul peavad selleks ajaks ERKF-i kontoris kohal olema ka posti teel saadetud taotlused. Taotluse esitamiseks tuleb täita ERKFi rahalise taotluse ankeet, millele taotleja lisab trükitult taotluse põhjenduse või tööprojekti, eelarve või kalkulatsiooni ja vajaduse korral ka soovitajate põhjendused.

Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus ja eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.

Üldjuhul ei toetata CD-de väljaandmist, remonttöid ega ka mälestusmärkide püstitamist; tehnika ja seadmete ostmist; välismaal õppimist erialadel, mida saab õppida ka Eestis (v.a. täiendõpe). Ei toetata osa- ja äriühinguid ning mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, kes pole kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Täpsemat informatsiooni jagamise tingimuste kohta ja taotluse esitamiseks vajaliku ankeedi leiate ERKFi koduleheküljelt www.erkf.ee .

Stipendiumide ja toetuste taotlemiseks on avatud ka 80 ERKFi nimelist allfondi. Esimest korda osalevad sel aastal jagamisel järgmised nimelised allfondid:

Aleksander Heintalu ja Elo Liivi Fond, asutatud 2002. aastal Aleksander Heintalu ja Elo Liivi poolt eesmärgiga edendada Eesti mitte-kristlikku ja põlisusundile toetuvat rahvakultuuri.

Boris Tamme Fond, asutatud 2003. aastal Velve Tamme poolt oma abikaasa mälestuseks eesmärgiga toetada inseneride koolitust.

Eesti Kunstiakadeemia Fond, asutatud 2001. aastal Ando Keskküla poolt eesmärgiga tõsta Eesti kunsti- ja arhitektuurialase ülikooli tüüpi kõrghariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet. Oskar ja Ellen Looritsa Mälestusfond, asutatud 2001. aastal Oskar ja Ellen Looritsa järeltulijate poolt eesmärgiga toetada kord kolme aasta jooksul eesti ja soome-ugri rahvaste rahvaluulealast uurimis- ja kogumistegevust Eestis.

Round Table Eesti Fond, asutatud 2002. aastal Round Table Eesti poolt eesmärgiga toetada puudustkannatavate laste hariduspüüdlusi.

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori Fond, asutatud 2003. aastal Urmas Kaarlepi poolt eesmärgiga toetada Tallinna Akadeemilise Meeskoori tegevust.

Valge Roosi Fond, asutatud 2004. aastal Kaitseliidu poolt eesmärgiga toetada noorte haridustee jätkamist ja isamaalist kasvatust.

Veljo Tormise Fond, asutatud 2000. aastal Veljo Tormise ja Eesti Kooriühingu poolt eesmärgiga väärtustada rahvusliku suunitlusega kooriloomingut.

ERKF-i nõukogu teeb oma otsused esitatud taotluste alusel tavapäraselt novembri lõpus. Jagamise tulemuste kohta avaldatakse info ajakirjanduses ja toetuse saajale saadetakse vastav kirjalik teade.

Maarika Vellomäe, ERKFi vastutav sekretär

blog comments powered by Disqus