Eesti Rahva muuseumis on mardi- ja kadrinädal

Töötubades valmistatakse maske, vesteldakse mardi- ja kadripäeva kommetest ja lauldakse santimise laule. Mardi- ja kadrimängudel rehe all räägitakse mardi ja kadripäeva kommetest, pärimusest, regilauludest, tempudest, minnakse santima, lauldakse ja tantsitakse. Kadrilaupäeval enne kadrijooksu on kadrikeskusesse oodatud kõik kadrid. Lisainfot saab koduleheküljelt www.erm.ee. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus