Eesti Rahva Muuseum meie keeles ja meeles

Eesti Rahva Muuseumi asutamisest möödub varsti sada aastat ja nüüd on Eesti valmis ehitama ERMi oma maja. Selleks, et ERM saaks kaasa aidata Eesti ja maailma kultuuri kestmisele, peame me teadma, mida avalikkus ootab. Milline peaks olema meie nägu ja mida peaksime meie, muuseumitöötajad, tegema.

Palume, hea lehelugeja, Teie abi, et saaksime vastuseid järgmistele küsimustele:

1. Kas peate ennast tõsiseks muuseumihuviliseks, kes igal võimalusel muuseume külastab? Kui ?jah?, siis mis Teid muuseumides (ka ERMis) kõige enam veetleb ja mis enim häirib?

2. Mis ajast ja millega seoses teate ERMi? Millal käisite seal esmakordselt?

3. Kui olete ERMi külastanud, milline oli Teie eredaim mulje seal? Miks?

4. Mida peate ERMi tegevuses praegu kõige suuremaks lüngaks? Miks?

5. Kas ERM on ennast piisavalt teadvustanud/ reklaaminud laiemale avalikkusele? Mida teavad Teie sõbrad, sugulased või tuttavad ERMist (kui teavad)?

6. Kuidas nimetate ERMi, kui see kõneks tuleb (näiteks ?rahvamuuseum?, ?etnograafiamuuseum?, ?Eesti Rahva Muuseum? jne.)?

7. Milline peaks olema ERMi põhiline tegevusssuund praegu? Mida peaks ERM koguma, uurima ja rahvale näitama? Kas ja mille poolest võiks/ peaks ERM erinema teistest kultuuriloomuuseumidest?

8. Kas ja kuivõrd peaks ERM tegelema eesti ja ka teiste (milliste?) rahvaste uuema kultuuri uurimisega, kaasa arvatud nn. nõukogude aeg? Mis nimelt oleks sellest kõige olulisem jäädvustada?

9. Mida peaks ERM Teie arvates tegema, et pälvida üldsuse suuremat tähelepanu? Mis huvitaks Teid ennast kõige rohkem?

10. Palun kirjeldage, mida Teie tahaksite näha ERMi põhinäituse väljapanekus.

11. Milliseid tegevussuundi või -mooduseid peate näituste kõrval veel tähtsamaks? Miks?

12. Kas Teie meelest on Eesti Rahva Muuseum sõna otseses mõttes eesti rahva muuseum? Kas ta peaks seda olema? Mida see Teie arvates tähendab?

13. Kuivõrd õigeks peate ERMi uue peahoone ehituspaigana Raadit?

14. Millised on Teie isiklikud mälestused-kokkupuuted ERMiga Raadil?

15. Kuidas hindate ERMi uue peahoone projekti ?Mälestuste väli??

16. Kas ja kuidas olete ise valmis toetama ERMi peahoone ehitamist?

Vastuseid ootame 15. maiks aadressil Eesti Rahva Muuseum, Veski 32, 51014 Tartu või e-posti aadressil tiina@erm.ee. Vastustele palume lisada nimi (kui soovite jääda anonüümseks, märkige, kas olete mees- või naissoost), vanus, elukoht, haridus, elukutse, tegevusala.

Eesti Rahva Muuseum

blog comments powered by Disqus