Eesti piirivalve peab käima ajaga kaasas

Kui Venemaa agressioon Ukrainas muutis rahvusvahelisest julgeolekuolukorda, siis meie kagupiiril toimunud intsident on pannud ka meid oma tegevusi ümber hindama. Üha enam mõistame, et iseolemise tagamiseks tuleb kasutada kõikehõlmavaid lahendusi ning et siseturvalisus on kaitsevõime ja välispoliitika kõrval kriitilise tähtsusega. Kõik saavad aru, et piirivalvel on eestlaste turvatunde tagamisel oluline roll.

Piir vajab hädasti investeeringuid

Olles täna nii sisejulgeoleku kui Eesti välispiiri turvalisuse eest vastutav minister, on mul kurb tõdeda, et meie idapiiri seis ei ole selline, nagu see peaks olema. Seetõttu otsustasin juba kevadel ametisse asudes, et pean saama täpse ülevaate piiril toimuvast ja ühe esimese tegevusena käisin üle vaatamas meie kagupiiri, et otsustada, kuidas turvalisuse parandamisega edasi liikuda.

Nähes, et piir vajab hädasti investeeringuid nii kontrolljoone puhastamiseks, läbitavuse parandamiseks kui piirivalvurite varustuse parandamiseks, eraldasimegi esimese sammuna juba kevadsuvel 200 000 eurot nii laudteede rajamiseks kui muudeks sellega seoses vajalikeks töödeks idapiiri soistel aladel. Sellele järgnes erakorraline otsus valitsuse tasemel suunata piiri turvalisuse tõstmiseks kiiresti üle 2 miljoni euro.

Täiendavalt on vaja ka tehnilise vaatluse seadmeid

Selle raha eest on juba soetatud või soetamisel täiendavad tehnilise valve seadmed, öövaatlusseadmed piirivalvuritele ja korralik isikukaitsevarustus – kuulivestid, teleskoopnuiad, vihmaülikonnad, kaitseprillid jms. Juba lähinädalatel saavad kõik idapiiri valvavad piirivalvurid endale uued kaasaegsed firma Walther relvad. Ja mis ehk kõige olulisem: leppisime eelmisel nädalal Riigimetsa Majandamise Keskusega kokku piirijoone puhastamises võsast ning vajadusel ka raietööde tegemises.

Idapiiril on teoksil ka kaks suurt kinnisvarainvesteeringut.   Narva piiripunkti ehitus on juba töös, kagupiiri suurima, Piusa kordoni ümberehituses järgmisel aastal leppis valitsus kokku eelmisel nädalal. Nende kahe kinnisvaraobjekti kogumaksumus on ligi 15 miljonit eurot. Järgmise aasta eelarve kokkupanemisel tegime veel viimasel tunnil lisatäienduse ja leidsime võimaluse eraldada tehnilise valve võimekuse tõstmiseks täiendavalt ligi miljon eurot.

Piiri turvalisus parandab riigi julgeolekut

Ei tasu unustada ka piirivalvurite 1. jaanuarist planeeritud palgatõusu. Juba täna võib öelda, et see tuleb enam kui kaks korda kõrgem riigieelarvest planeeritud üldisest  palgatõusuprotsendist.

Olen piiri turvalisuse võtnud üheks suuremaks südameasjaks ja sihitanud nii investeeringud kui palgatõusu selleks, et parandada märkimisväärselt Eesti piiri turvalisust ja seeläbi ka riigi julgeolekut. Ikka selleks, et Eesti oleks kõigile siin elavatele inimestele turvaline kodu.

i

HANNO PEVKUR, siseminister, Reformierakond

blog comments powered by Disqus