Eesti piim ja piimatooted on konkurentsivõimelised

Põllumajandusministri sõnul läheb Eesti piimandussektoril hästi. Piimandus on jätkuvalt Eesti põllumajanduse alustugi ning piim ja piimatooted meie tarbijate ühed suuremad lemmikud.

“Piimaveisekasvatajad purustavad igal aastal rekordeid piimatoodangus ühe lehma kohta, kusjuures produktiivsuse kasv on saavutatud peamiselt karjade täiendamise teel väärtuslike tõumullikatega ning söötmis- ja pidamistingimuste parandamisega.” selgitas Tuiksoo. “Praktika on näidanud, et piimatoodang on tõusnud vabapidamislautade kasutuselevõtuga.”

Poelettidelt leiab tarbija erinevate tootjate piima ja piimatooteid, mis annab tunnistust tugevast konkurentsist.
“Lõpliku valiku teeb tarbija ja tema halba kaupa ei taha. See sunnib tootjaid pidevalt tegelema tootearendusega,” märkis Tuiksoo.
Lisaks Eesti turule on seatud sihiks tõsta Eesti toodete läbilöögivõimet Euroopa Liidus, mis eeldab tõsist kvaliteedi-alast tööd ning tootearendust.

Piimafoorumil kuulatakse ettekandeid Eesti piimandussektori arengust Euroopa Liidu liikmeksoleku ajal, töötlejate suhetest tootjate ja turuga, traditsiooniliselt on kavas ka piimandusturu ülevaade. räägitakse uue maaelu arengukava võimalustest piimandussektoris tegutsevatele ettevõtetele jne.

MAI VÖÖRMANN,
põllumajandusministeeriumi pressiesindaja

blog comments powered by Disqus