Eesti parim noorsoopolitseinik on Kirly Kadastik

Möödunud nädalal kuulutati Eestis esimest korda välja parim noorsoopolitseinik. Aunimetuse pälvis Jõgeva politseijaoskonna piirkondliku politseitöö teenistuse noorsoopolitseinik Kirly Kadastik, kes on järjepidevalt teinud mitmekülgset selgitustööd, vältimaks noorte  õigusrikkumisi ning ka nende kuriteoohvriks või õnnetustesse sattumist.

Kirly Kadastik kuulutati Eesti parimaks noorsoopolitseinikuks Lõuna-Eestis Uhtjärvel peetud kahepäevasel koolitusel. Kandidaate tunnustuse saamiseks esitasid kõik Eestimaa prefektuurid, lõuna prefektuur nimetas selle vääriliseks Kadastiku.

“Auhinnaks sain võimaluse osaleda enda valitud erialasel koolitusel, mida rahastab politsei- ja piirivalveamet, samuti raamatu, kinkekaardi ja tunnustuskirja,” ütles tunnustuse pälvinu. Tema töökoht asub Põltsamaal, ametiülesandeid tuleb  täita aga üle Jõgevamaa.

Varastatakse ka põnevusest

“Minu töövaldkond on väga lai. Põhilisteks ülesanneteks on alla neljateistkümneaastaste õigusrikkumiste ennetamine ja menetlemine. Praegu, suvisel ajal on levinumaks probleemiks suitsetamine ja alkoholi pruukimine vanuses, kus seadus seda veel nende tervise kaitseks keelab. Mõnikord  sooritatakse kauplustes pisivargusi, mille põhjuseks võib teinekord olla lihtsalt põnevusehimu, soov proovida, kas õnnestub kaup ilma vahele jäämata poest välja tuua. Lausa materiaalsetel põhjustel vargile minekut pole minu tööpraktikas esinenud. Selliseid juhtumeid saab ennetada, kui on infot kodudest, kus majanduslik olukord äärmiselt raske,” rääkis Kadastik.  

“Õigeaegseks sekkumiseks ja suuremate pahanduste ennetamiseks on teretulnud, kui politseile laekuks võimalikult palju teavet lastest ja noortest, kes kuuluvad riskirühmadesse või võivad sinna kergesti sattuda,” lisas noorsoopolitseinik.

Kirly Kadastik on lõpetanud Paikuse politseikooli ja 2012. aastal kaugõppes sisekaitseakadeemia korrakaitsepolitsei õppesuuna.

Järjepidev selgitustöö

Kirly Kadastikku kohtab sageli paljudel noortele mõeldud ettevõtmistel, kus ta tutvustab seadusi, räägib turvalisest ja ohutust käitumisest liikluses. Nii on noorsoopolitseinik pidev külaline ka “Kaitse end ja aita teist” laagrites.

“Tuleb selgitada sedagi, kui vanalt algab vastutus õigusrikkumistes ja millised on karistused. Muu hulgas olen teavitanud sellestki, mis ootab täiskasvanut, kui nad alaealisele mõne “teene” osutuvad,  näiteks alkoholi või tubakatooteid ostavad. Karistus on sel juhul üsna karm,” lisas ta.

Ennetuslaagrid

Põltsamaa vallas Kamari külas korraldab Kirly Kadastik kuuendat aastat ennetuslaagreid poistele ja tüdrukutele ennekõike Põltsamaa kandist, aga ka teistest Jõgevamaa paikadest. “Laagrite eesmärk on õpetada ja harjutada seaduskuulekat käitumist läbi huvitava ja köitva tegevuse, samuti motiveerida meeskonnatööd, kaasinimestega arvestamist, oskust leida uusi sõpru, kes võivad olla eeskujuks hea käitumisega. Mitmeid noori suunab laagrisse alaealiste komisjon. Iga aastaga tuleb juurde neid, kes soovivad laagrisse tulla ise. Tänavu toimub laager Kamaris juuli algul,” rääkis ta.

“Suhtlemisel laste ja noortega püüan olla ühtaegu nii nõudlik kui ka õiglane ja vestelda mitte ainult oma ametiülesannetega seotud, vaid võimalikult mitmekülgsetel elulistel teemadel. Hea suhtlemisoskuse ja optimismi olen usutavasti saanud oma perest, ennekõike emalt Kalli Kadastikult, kes on Kamari Haridusseltsi eestvedaja,” ütles Kirly.

“Laste hea käekäigu ja turvalisuse huvides on väga oluline, et igal poisil ja tüdrukul oleks täiskasvanu, kes temast hooliks,” tõdes noorsoopolitseinik.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus