Eesti Panga prognoos eeldab eelarve tagasivõtmist

Riigikogu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni hinnangul tuleb seoses Eesti Panga prognoosiga valitsusel 2009. aasta riigieelarve eelnõu tagas võtta ja viia see vastavusse reaalse majandusprognoosiga.

Riigikogu ei saa valele prognoosile üles ehitatud eelarvet seadusena vastu võtta. Meile esitatud 2009. aasta eelarve eelnõu on koostatud 2,6-protsendilist majanduskasvu arvestades, kuid Eesti Panga tänase prognoosi kohaselt väheneb järgmise aasta sisemajanduse kogutoodang 2,1 protsenti. Seega on erinevus 4,7 protsenti, mis tähendab, et 2009. aasta eelarve tulude maht peab arvestama 2- protsendilist langust, mitte kasvu.

Aeg on näidanud, et Eesti Panga prognoos on alati olnud täpsem kui valitsuse poliitilise mõjuga prognoosid. Praeguses majandusolukorras tuleb lähtuda reaalsetest võimalustest ja viia eelarve tasakaalu. Vastasel korral süveneb puudujääk, mille tagajärjel suureneb ebastabiilsus riigis veelgi.

Riigikogule on esitatud eelarve, mis lähtub ülioptimistlikust majanduskasvust. Valitsuse kohus on eelarve tagasi võtta, viia tasakaalu ja alles seejärel esitada uuesti Riigikogule.

Rahvaliidu fraktsiooni hinnangul püüab valitsus valedele alustele ehitatud eelarve vastutuse Riigikogule veeretada.

TARMO MÄND, Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees, Rahvaliit

blog comments powered by Disqus