Eesti Ornitoloogiaühing kutsub veelinde loendama

Traditsioonilise rahvusvahelise kesktalvise veelinnuloenduse kesksed loenduspäevad on eeloleval nädalavahetusel, 14.-15. jaanuaril. Loenduskokkuvõttesse tuleb märkida vaadeldud liigid, lindude arv, sooline kuuluvus ning luikede puhul ka vanus ja võimaluse korral pesakonna suurus. Kirja tuleb panna ka võimalikult täpne vaatlusaeg ja -koht, kasutatud optika ning jää- ja ilmaolud. Vaatlussektorite kaart, vaatlusankeet ja lisainfo on saadaval ornitoloogiaühingu kodulehel www.eoy.ee. Eelmisel aastal tuvastati loenduse ajal enim aule (27.154), sõtkaid (8931), sinikael-parte (8441), kühmnokk-luikesid (3828) ja jääkosklaid (2259). Kesktalvist veelinnuloendust korraldatakse 1967. aastast. Loenduse korraldamise tingib märgalade üha halvenev seisund, sagenevad õlireostused veekogudel ning vajadus reguleerida jahipidamist. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus