Eesti nii, nagu ta on

Tartus peetud kolmepäevasele konverentsile “Eesti keel ja kultuur maailmas” kogunes üle saja välisülikoolides töötava eesti keele ja kultuuri lektori ning õpetaja.

Konverents toimub iga nelja aasta tagant Eesti Keele ja Kultuuri Akadeemilise Välisõppe Programmi (2005-2010) raames, mida rahastab haridus- ja teadusministeerium ning haldab Eesti Instituut. Sama programmi toel on lähetatud eesti lektoreid kuude välismaa kõrgkooli. Imestada pole siin midagi, sest kokku saab maailmas eesti keelt õppida rohkem kui 30 kõrgkoolis.

Tuldud oli väga kaugelt, USA-st, Austraaliast, aga ka Rootsist, Saksamaalt, Venemaalt ja paljudest teistest riikidest. Tuldi vaatama Eestit sellisena, nagu ta on — täna ja praegu, suvel 2008. Et seejärel laias maailmas meie keelt ja selle kaudu ka kultuuri tutvustada. Kindlasti saadakse siit ka värskemat õppevara, sealhulgas ka elektroonseid õppevahendeid. Samuti uuriti võimalusi e-õppe rakendamiseks, mida meil juba üsna palju kasutatakse.

Ja et sõideti Vooremaa põnevamaid paiku vaatama, oli ka loogiline, sest kultuuriprogramm on taolise konverentsi lahutamatu osa. Nii oli ka seekord.

5. juuli 2008

blog comments powered by Disqus