Eesti majandus ja ühiskond on tõsises seisakus

Riigikogu kuulas rahandusministri Maris Lauri ülevaadet avalikust teenistusest ja kokkuvõtet majandusaasta koondaruandest. Esitatud aruanded kinnitasid, et Eesti majandus ja ühiskond on vajunud tõsisesse seisakusse.


Majandusaasta koondaruanne on ühtlasi valitsuse aruanne möödunud aasta riigieelarve täitmisest. Aruanne on sama oluline kui riigieelarve – vaid nii saame teada, kuidas on maksumaksjate raha tegelikult kulutatud ja mida on saavutatud.


Meile oli teada, et Eesti majanduse ja heaolu kasv jääb viimasel kolmel aastal üle kahe korra alla meie lõunanaabritele Lätile ja Leedule. Nüüd saime täiendavalt teada, et valitsuse programmis seatud seitsmest prioriteedist vaid nelja osas on saavutatud edasiminek, kusjuures tööviljakus Euroopa keskmise suhtes on isegi kahanenud. On kahetsusväärne, et majandusaasta aruanne ei sisaldanud olukorra analüüsi, rääkimata valitsusepoolsetest ettepanekutest olukorra muutmiseks, et seisakust valitsemiskorralduses väljuda.

Eelmisel aastal jäi kasutamata 549 miljonit eurot ehk üle seitsme protsendi kinnitatud eelarve mahust. Ometi jäi samal ajal rahapuudusel täitmata üle kümne all-eesmärgi erinevates ministeeriumides. See on märk reformierakondliku eelarvepoliitika raamatupidamislikust fundamentalismist.

Paindlikum ja tulemustele suunatum eelarvepoliitika annaks Eesti arengule olulise tõuke. Tema hinnangul tuleks eelarvepoliitikat kaasajastada, muutes selle kuludepõhisest tulemustepõhiseks. Nõustun täiel määral riigikontrolöri hinnanguga, et kohati ajame rahuliku arengu segamini otsustamatusest ja ebaõnnestumise hirmust tuleneva paigalseisuga. Selle probleemi lahendusena näeme me julget riigi- ja haldusreformi, mis suurendaks riigikogu, valitsuse ja omavalitsuste võimet lahendada kuhjunud probleeme, vähendades ühtlasi riigipalgaliste töötajate
arvu.

i

JAAK  AAVIKSOO,  riigikogu põhiseaduskomisjoni liige, IRL

blog comments powered by Disqus