Eesti Looduskaitse Selts ergastub

Meil on nüüd suured, eeldatavalt tegusad vallad. Kui maakond jäi ehk hoomamatuks ja endised vallad liiga piiratuiks, siis täna tundub, et on koos paras hulk inimesi parajal territooriumil, kus üks loodushoiust huvitet kodanikuühendus võiks tarmukalt ja ühiskonnale kasulikult toimetada. Sellise vallaga oleks koostöö mõttekas, organisatsiooniliselt kerge ja loomulik.

Suvel koguneski ELKS liikmeid Jõgeva osakonnast, et asi uuesti käima panna. Nüüd, kus uus vald valmis, kohtusime abivallavanem Mati Kepiga. Rääkisime sellest, mida kujutab endast ELKS põhikirjaliselt, millised on seltsi taotlused, tegevuse suunad, taktika, stiil, kombed, suhted võimudega, erasektoriga jms.

Vallale pakub meiega koostöö huvi. Võimule on kasulik omada rahvast esindavat soliidset oponenti. Üksmeel põhimõtetes selgus üsna kergesti. Kohe kerkis mõlemalt poolt mõtteid, kuhu võiks ELKS panustada. Näiteks on probleeme Viruverre planeeritava vineeritehasega, Tõrve küla arboreetumiga, Eesti 100 tammede istutamisega, linna künnivarestega, Luua reoveepuhastiga ja mille kõigega veel. Mõlemapoolne järeldus oli, et ühishuvi ja võimalik koostööala on piisavalt suur, et vald ja ELKS saaksid olla vastastikku kasulikud.

Et edasi minna, tuleks väed üle vaadata. Järgmine samm on teha üldkoosolek, kus värskendada juhatust ja pidada plaani, kuidas Jõgeva looduskaitseselts ehk Eesti Looduskaitse Seltsi Jõgeva osakond praktiliselt edasi toimetaks.

Ootame, et ELKS liikmed ja ka teised huvilised endast teada annaksid kas aadressil juhan.telgmaa@elks.ee või telefonil 5117041. Eriti teretulnud on koduloohuvilised, sest ka see suund on ELKS-il traditsiooniline. Kui huvilised on enam-vähem selgunud, kutsume kokku üldkoosoleku, millest anname teada.

Ka ELKS liikmed teistest valdadest võiksid nüüd värske pilguga ringi vaadata.

JUHAN TELGMAA, Jõgeva vallast, Eesti Looduskaitse Seltsi juhatuse liige

blog comments powered by Disqus