Eesti Lions-klubid valmistuvad heateo päevaks

             

Viljandis peetud Eesti Lions-piirkonna D 120 laiendatud koosolekul kuulutati välja lionsliikumise traditsiooniline heateo päev, mis saab tänavu teoks 11. oktoobril.

Ettevõtmise toimkonna esimees, LC Pärnu Strand liige Elmar Trink ütles, et kolmel viimasel aastal on olnud Eesti Lions-piirkonna D120 hooaja esimeseks suuremaks ühisettevõtmiseks üleriigiline heateo päev, mis toimub oktoobrikuu teisel laupäeval ehk päev enne lõikustänupüha.

Idee autoriks oli Kaido Tuulemäe (LC Pärnu Livonia) ja esimesel heateo päeval 8. oktoobril 2011 osales 498 klubi liiget neljakümne ühest klubist. Koos paarisaja teise kogukonnaliikmega tehti kodupaigas kasulikku tööd enam kui 2500 tunni ulatuses, sealhulgas ehitati oma kodukohas laste mänguväljakuid, raadati võsa ja koristati murdunud ning kuivanud puid parkides ja parkmetsades, istutati puid, jagati omakasvatatud kartuleid, tehti suurpuhastust ja ladustati küttepuid ning tehti remonttöid laste-, vanurite- ja hooldekodudes, koguti ja jagati annetusi, korraldati laatasid ning perepäevi vähekindlustatud ja lasterikastele peredele.

Aasta hiljem, 2012. aastal osales 540 lionit neljakümne viiest klubist klubist ja üks Leo-klubi. Tehti 3500 töötundi, heategevuseks koguti 388 ja annetati 2851 eurot.

2013. aasta heateo päeval osales juba 572 lionit neljakümne kuuest klubist ja kolm Leo-klubi. Tehti 3200 töötundi, koguti ligikaudu 12 000 ja annetati 5842 eurot heategevuseks,” rääkis Elmar Trink. Tema sõnul leiab meeleolukatel heateopäevadel taas kinnitust vana tõdemus, et tehes head teistele, teeme head kõigile, ka iseendale. Seda arusaama jagavad ka tuhanded teised kaasalööjad ja suurüritusest osa saajad.

Kui erinevatel ühendustel, asutustel, ettevõtetel ja üksikisikutelgi on välja pakkuda või soovitada objekte, mida Lions-klubide liikmed võiksid heateo päeval korrastada, tasuks ühendust võtta kohaliku Lions-klubiga või saata ettepanek epostile info@lions.ee,” lausus Elmar Trink, kelle lapsepõlvekodu oli muide Tabivere vallas Koogil.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus