Eesti Külaliikumise Kodukant avalik pöördumine X Maapäeval

 

Eesti Külaliikumine Kodukant tegi X Maapäeval avaliku pöördumise seoses Maaelu arengukava 2014-2020 eelnõuga. Meie kogukondade hinnangul ei edenda kavandatavad meetmed maapiirkondade ettevõtlust ja ettevõtlikkust piisavalt ja ei aita kaasa töökohtade loomisele. MAK meetmetes on kõrvale jäetud alustava mittepõllumajandusliku ettevõtluse toetamine.

Me ei saa nõustuda eelnõus kajastuvate suurte põllumajandusettevõtete huvide ebaproportsionaalse esindatusega. Vaatamata erinevate huvigruppide korduvatele pöördumistele ja ettepanekutele Põllumajandusministeeriumile, ei ole MAK-s esindatud väikeste ja alternatiivsete ettevõte huvidega, mis aitaks luua töökohti, tagamaks linnalistesse piirkondadesse väljarände peatumist.

Külameetme väljajäämine arengukavast on tagasilöök maaelu terviklikule arengule. Seega on külade ootused just suunatud Leader- programmile. Tagamaks kohaliku algatuse hoidmist, on äärmiselt oluline Leader-meetme vahendite kiirelt kasutusse rakendamine ja valdkondade laiendamine. See on ainuke regionaalset mõõdet hõlmav toetusmeede ja meede, mis põhineb kolme sektori vahelisel koostööl. Leader- programm on ainuke võimalus toetada alustavat uut mikroettevõtlust maapiirkonnas, seadmata sellele ülikiire kasvu ja suure ekspordi potentsiaali nõudeid.

Maaelu ei põhine üksnes põllumajandusel ja suurtootmisel, vaid ka seda toetaval mittepõllumajanduslikul väikeettevõtlusel ja kogukondlikul ühistegevusel. Meie kõigi ühine eesmärk on tugevdada ja mitmekesistada maamajandust ning aidata kaasa maapiirkondade tasakaalustatud arengule.

Liikumise Kodukant juhatuse nimel TÕNU LEITSMAA, juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus