Eesti koolijuhtide ühenduse pöördumine haridus- ja teadusministeeriumi poole

Eesti koolijuhid julgustavad haridus- ja teadusministeeriumi võtma vastu otsuseid kooliaasta ja kooli lõpetamise kohta.


Tunnustame haridus- ja teadusministeeriumi ning Innove ja hariduse ja infotehnoloogia sihtasutuse (HITSA) tööd – organisatsioonid on kriisi ajal avatult ja läbipaistvalt suhelnud ning olnud toetavad ja valmis arutlema kriisiolukorras tekkinud probleemide üle, et leida parimaid lahendusi õppijatele ja õpetajatele.
Kooliaasta lõpetamine ning eriti eksamitega seotud küsimused nõuavad aga tavapärasest teistsuguseid ja paindlikumaid lahendusi. Et vähendada õpilaste, eriti üheksandate ja kaheteistkümnendate klasside õpilaste muret ja koormust niigi pingelisel distantsõppe ajal ning võimaldada koolidel planeerida oma tegevust pikemaks ajaks just õppijatest lähtuvalt, on otstarbekas teha otsused kiiresti ning need peaksid olema võimalikult säästvad õpilaste ja koolide jaoks.
Oleme valmis, et distantsõpe kestab tavapärase õppeperioodi lõpuni. Koolide tööd aitavad korraldada järgmised otsused.
• Põhikooli lõpueksamid ja gümnaasiumi riigieksamid seotakse lahti kooli lõpetamisest.
• Põhikooli lõpueksameid ei korraldata.
• Gümnaasiumi riigieksamite vajalikkus ja korraldus räägitakse läbi eelkõige ülikoolidega kui peamiste info tarbijatega.
• Hindamisel võib kasutada hinnete asemel arvestatud/mittearvestatud hindamist.
• Kooliaasta ülesehitus (õppeperioodid ja vaheajad) jääb kehtima ja võimalikud kuupäevalised muutused kinnitada lähima nädala jooksul.
Eesti hariduse edulugu, mida on esile tõstnud rahvusvahelised uuringud, põhineb paljus meie õpetajate ja koolijuhtide kompetentsusel ja heal tööl. Meie riigis on koolidel suur autonoomia. Ka praeguses kriisisituatsioonis on autonoomia end ära tasunud – koolid on iseseisvalt kiiresti leidnud võimalused ja tingimused, et kvaliteetset õpetust korradad. Me saame iseseisvalt hakkama ka hindamise ja kooli lõpetamise otsuste tegemisega, kui selleks piiranguid ei ole.

Pöördumisele on alla kirjutanud 101 koolijuhti, teiste seas ka Jõgevamaa gümnaasiumi direktor Priit Põdra.

blog comments powered by Disqus