Eesti koolid osalevad aktiivselt rahvusvahelises kooliharidusprogrammis

Comenius allprogrammid on ellu kutsutud, täiendamaks programmis osalevate riikide haridussüsteeme, avardamaks õpetajate ja õpilaste arusaama kuulumisest Euroopa riikide perre, tutvustamaks erinevaid kultuure, keeli ja traditsioone.

Koolide osalemisaktiivsus on 1998. aastast, mil Eesti sai õiguse osaleda Socrates programmis, pidevalt tõusnud ja konkurss toetuse saamiseks tihe. 2003.aastal esitati kokku 64 projekti.

(VOOREMAA)

blog comments powered by Disqus