Eesti Kepikõnni Liit laiendab tegevust

Neid, kes võtavad kepid toanurgast välja vähemalt korra nädalas, on maailmas juba üle 6 miljoni. Ala kohta, mida veel mõned aastad tagasi polnud olemaski, on need päris tublid näitajad. On ülimalt tõenäoline, et kepikõnd on lähiaastatel Eestis populaarseim liikumisharrastuse vorm, edestades harrastajate hulgalt jooksmist, rattasõitu, suusatamist, rulluisutamist ja teisi populaarseid liikumisharrastuse vorme.

29. aprillil kogunenud Eesti Kepikõnni Liidu üldkoosolek leidis, et 2005. aasta on meile olnud edukas ja kinnitas käesoleva aasta tööplaani ning vaatas kaugemalegi. Leiti, et ala kandepinna laiendamise jaoks on kõige olulisem piisav juhendajate arv. Oleme jõudnud staadiumi, kus iga päev korraldatakse Eestimaa erinevates kohtades mitu kepikõnniüritust. Kõikjale vajatakse juhendajaid. Eelmisel aastal koolitatud 35 juhendajast enamik tegutseb aktiivselt, kuid juhendajate arv on praegust nõudlust arvestades siiski väike. Mõnedes piirkondades litsentseeritud juhendajaid polegi ja tihti kutsutakse juhendama mõni suvaline kohalik aktivist, kes arvab, et teab kepikõnnist kõike, sest käis talvel kolm korda suusatamas ja ostis möödunud aastal endale kõnnikepid toanurga kaunistuseks. Selline lähenemine ürituse korraldajate poolt on aga riskantne, sest võib inimesi ala juurest hoopis eemale peletada.

Selleks et inimesed saaksid kõikjal võimalikult pädevat õpetust, korraldame ka sel aastal mitu juhendajate koolitust. Esimene neist toimub 10. ja 11. juunil Jänedal, kuhu on osalema oodatud kuni 15 juhendajakandidaati kõikjalt Eestist. Nii see koolitus kui ka järgmine, mis toimub 25.-27. augustini Loksal, on juba osalejate piirarvu ületanud, nii et planeerimisel on ka kolmas juhendajate kursus. Sel aastal viiakse koolitus esmakordselt läbi eestikeelsena ja Eesti spetsialistide poolt. Neli varakevadel Hollandis lisakoolitust saanud treenerit räägivad ja näitavad huvilistele, mis on kepikõnd ja kuidas seda õpetada. Põhiliseks Rahvusvahelise Kepikõnni Liidu poolt paika pandud õpetusmeetodiks on nn “10 Sammu Programm”, mida iga juhendaja peab valdama une pealt. See programm jagab kepikõnniõppe kümnesse lihtsasse tsüklisse, mille järk-järgulisel omandamisel olete õppinud selgeks maksimaalselt hea kepikõnnitehnika.

Kõik sporti ja tervislikke eluviise propageerivad inimesed üle Eesti on siiski oodatud oma huvist märku andma, et teaksime uusi koolitusi ette valmistama asuda. Juhendajaks saamise eelduseks on soovija kehakultuuri- või arstialane kõrgharidus ja/või pikaajaline töökogemus spordi-tervisejuhendajana.

Juhendajate koolituse peamisteks teemadeks on:
*
kepikõnnitehnika alused
*”10 Sammu Programm” kepikõnnitehnika omandamiseks
*kõnnikeppide valik
*kepikõnni treeningu erinevad tasemed (näiteks kepikõnd terviseriskidega sihtrühmades, sportlik kepikõnd jt)
*soojendus- ja lõdvestusharjutused
*kepikõnni erinevad tehnikad (näiteks mäkkekõnd ja mäest laskumine)
*südamemonitooring
*Eesti Kepikõnni Liit ja Rahvusvaheline Kepikõnni Liit

REIN RANDVER,
Riigikogu liige, Eesti Kepikõnni Liidu president

blog comments powered by Disqus