Eesti keelt õppivad vene koolide pedagoogid kogunevad tantsupeole

Pühapäeval Jõgeval peetavale I Eesti Naiste Tantsupeole “Naise lugu” tulevad kaasa elama ka Eesti vene koolide õpetajad, kes osalevad eesti keele ja kultuuri õppimiseks loodud klubides.

Tantsupeopäevaks kutsus vene koolide pedagoogid Jõgevale Katrin Mikk, kes on mentoriks Jõhvi  eesti keele klubile. “Kokku saame Jõgeval külmasamba juures, kust suundume Kassinurme. Seal kuulame geograafi ja matkamehe Toomas Pussi  juttu loodusest, muistsest usundist ja legendidest ning läbime orienteerumisraja. Proovime tantsida ka eesti rahvatantse. Pärast väikest piknikku sõidame tagasi linna naistetantsu kaema,” rääkis ta.  

Abiks vahetu kogemus

Katrin Miku kinnitusel on  vene koolide õpetajad Jõgevale sõiduks  tõeliselt positiivselt meelestatud ja ootavad seda väga.

“Vahetu kogemus on neile kindlasti abiks oma koolis eesti keeles tundide andmiseks,” lausus ta.

“Ajendiks tulla koos klubiliikmete ja mentoritega naiste tantsupeoks Jõgevale sai ka minu enda huvi rahvatantsu vastu. Olen varem kaasa löönud folklooriseltsi Jõgevahe Pere naisrühmas,” rääkis Katrin.

Keeleõpe mentori toel sai alguse Briti Nõukogu, Avatud Eesti Fondi ja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse “Meie Inimesed” toetatud projektist, mille raames vene koolide õpetajad varemgi eesti keelt õppisid. See oli üheks sammuks toetamaks venekeelsete koolide üleminekut eestikeelsele õppele. 

Keeleklubid juba aasta tegutsenud

“Kui möödunud aastal projekt lõppes, arutasime mõttetalgutel edasisi tegevusplaane. Nii tekkiski mõte luua keeleklubid, millest kolm moodustati Tallinnas ja üks nii Tartus, Narvas kui ka Jõhvis. Klubiprojekt kestab aasta ning osalejatel on võimalik vabas õhkkonnas eesti keelt harjutada, tutvuda eestlaste kommetega ning saada vastuseid ka keelealastele küsimustele, sest kõikide klubide juhendajad on hariduselt filoloogid.  Tegutseme MTÜ Õppe- ja Arengukeskus ME all ning seekordset ettevõtmist toetab haridus- ja teadusministeerium,” rääkis mentor Katrin Mikk.

“Eelnevalt korraldasime nõustatavate leidmiseks konkursi, mille esimeses etapis  tuli kandidaatidel  oma huvi eesti keele õppimise vastu võimalikult sügavuti põhjendada. Teise vooru pääsenutega toimus vestlus ning klubipiletit olnuksid väärt kõik, kuid paraku oli kohtade arv piiratud ning valiku tegemine osutus seetõttu väga raskeks. Klubid saavad kord kuus kokku oma kodulinnas ning igal kuul käsitletakse konkreetset teemat.  Maikuu teemaks oli näiteks eestikeelne meedia. Jõhvi klubis rääkisime vähemustest ja selle teema kajastamisest meedias, mis parajasti päevakorras oli.  

Kord kvartalis saavad aga kokku kõik klubid ning meie esimene ühiskohtumine toimubki Jõgeval naiste tantsupeo aegu,” ütles koolitaja.  

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus