Eesti kasvutsükkel saab alata pärast uut ekspordilainet

Eesti vajab hädasti ekspordivõimekuse tõstmist. Eesti majanduse hetkeseisu ja tulevikuväljavaateid käsitledes tuleb tunnistada, et tõenäoliselt kestab majanduse madalseis kauem siseturule suunatud segmentides ning uus kasvutsükkel saab alata alles pärast ekspordikasvu suurenemist.

iii

Seepärast on oluline, et maailma juhtivad majandused ja meie peamised väliskaubanduspartnerid suudaksid oma tavapärase kasvu peagi taastada.

Lähiaastate sõlmküsimustena tõstan esile asjaolu, et kuigi majandusel tuleb hakkama saada senisest vähema laenuressursi abiga, on oluline säilitada konkurentsivõime. Majanduslanguses ei tasu näha üksnes ohtusid, pigem tuleb seda võtta kui võimalust. Oluline on pessimismi taandumine.

Kasvu taastumise eelduseks on ka paindlik tööjõuturg, kus inimesed saaksid kergesti liikuda vähem produktiivsetest valdkondadest suurema tootlikkusega aladele.

Samuti aitab meie majanduse edule kaasa euro kasutuselevõtt. Euroopa ühisraha vähendaks Eesti majanduse riske ning tõstaks oluliselt meie kasvuvõimekust. Sellega seoses tuleb hoolikalt jälgida, et Eesti riigieelarve oleks järgnevatel aastatel ikkagi vähemalt tasakaalus.

iii

MARTIN LINDPERE, Eesti Panga ökonomist

blog comments powered by Disqus