Eesti kasutab põllumajanduses taimekaitsevahendeid säästlikult

Aastatel 2006-2012 vähenes taimekaitsevahendite kasutamine Eesti põllumajanduslikes majapidamistes ligi viiendiku võrra. See näitab taimekaitsevahendite optimeeritud ja säästlikku kasutamist.

2012. aastal kasutati Eesti põllumajanduslikes majapidamistes taimekaitsevahendeid kokku 691,9 tonni, mis on 14 protsenti ehk 112,3 tonni vähem kui 2011. aastal. Kui 2006. aastal kasutati põllumajandusmaal taimekaitsevahendeid 1,02 kg/ha, siis kuus aastat hiljem kasutati neid statistikaameti andmetel juba ligi 18 protsenti vähem ehk 0,85 kg/ha. Perioodil 2006-2009 kasutati Eestis taimekaitsevahendeid keskmiselt 1,0 kg/ha

Näiteks Hollandis kasutati aga samal ajal nelja aasta keskmisena taimekaitsevahendeid põllumajandusmaal 8,8 kg/ha, USAs 2,2 kg/ha ning Hiinas 10,3 kg/ha. Seega on Eesti toimetanud põllumajandusmaal taimekaitsevahenditega säästlikult juba aastaid.

Kõrge kasutuskoormusega paistavad teiste seast silma ka Ladina-Ameerika 6,7-15,3 kg/ha ja Ida-Aasia riigid 10,3-13,1 kg/ha. Viimaste aastate “esikoha” omanik on Kariibi mere regioonist Bahama, kus kasutati taimekaitsevahendeid nelja aasta keskmisena 59,4 kg/ha.

Tänapäevases põllumajanduses käsitletakse integreeritud taimekaitsel põhinevat tootmist kui keskkonda säästvat ja puhast toodangut tagavat erinevate meetmete oskuslikult seostatud kasutamist, mis piirab taimekahjustajate levikut majanduslikult põhjendatud läveni. Oluline on kasutada taimekaitsevahendeid õigel ajal ja optimaalses koguses.

Käesolev kirjutis on ilmunud Maablogis

i

EVELIN HILLEP, põllumajandusministeeriumi taimekaitse büroo juhataja

blog comments powered by Disqus