Eesti ja Vene riigi esindajad määrasid kindlaks kalapüügikorra Peipsi järvel

Riikide esindajate alla kirjutatud lõpp-protokollis määrati tavakohaselt kindlaks ka püügikvoodid ja võrgusilma suurused.

Kahekümne teist korda toimunud läbirääkimistevoorul osalenud Eesti delegatsiooni juht, keskkonnaministri nõunik Lauri Vaarja märkis, et Eesti ja Venemaa vahelisele läbirääkimisvoorule eelnes mõlemas riigis põhjalik eeltöö. ?Tulemuslikku koostööd tegid Eesti ja Venemaa teadlased, kalandusspetsialistid ja riigiametnikud. Läbirääkimiste tulemustega võib rahule jääda, sest suutsime ellu viia eesmärgid, millega läbirääkimistele sõitsime,? lausus ta.

Muutusi püügikvootides

Delegatsiooni kuulunud Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialisti Enno Kobakese sõnul otsustasid läbirääkijad teha muutusi mõnedeski püügikvootides. Nii vähenes koha püügikvoot. Järgneval hooajal võib Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve Eesti riigile kuuluvatelt osadelt püüda koha endise 1300 tonni asemel 1000 tonni. Samas suurendati aga ahvena ja latika kvooti, milleks kehtestati vastavalt 700 ja 420 tonni. Tindi püügikvoodiks määrati 1000 ja haugil 85 tonni. ?Koha püügikvoodi vähendamine raskendab kalurite majanduslikku olukorda. Ettepaneku kvoodi vähendamiseks tegid aga teadlased ja nende soovitusega peab arvestama,? ütles läbirääkimistel Peipsi piirkonna kalureid esindanud Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu esimees Urmas Pirk. Eesti teadlasi esindas läbirääkimistel vanemteadur Väino Vaino.

?Üldiselt läbirääkimised aga õnnestusid, sest väikese kalaressursi jagamise osas saavutasime üksmeele,? märkis Eesti Kalurite Liidu esimees Andres Varik.

Võrgusilma suurus jäi samaks

?Kalurite seisukohalt on oluline, et valitsuskomisjonid jõudsid kokkuleppele säilitada tuleva aasta esimesel poolaastal võrgupüügil võrgusilma suuruseks 110 millimeetrit. ?Üks kilomeeter rannast jäävas piiratud tsoonis otsustati suurendada lubatud võrgusilma kuni 40 millimeetrini. Sellise silmaga püük on lubatud jääminekust kuni 5. maini. See muudatus võimaldab kaluritel paremini särge püüda. Otsustati ka, et suuresilmaliste võrkudega püük võib kesta 1. jaanuarist kuni 20. aprillini,? rääkis Urmas Pirk.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus