Eesti Harrastusteatrite Liidu üldkogu

 Päevakorras oli aruanne 2007. a. tegevusest, 2007. a. majandusaasta aruanne, 2007. a majandusaasta aruande ja tegevusaruande kinnitamine, põhikirja muutmine, uue juhatuse valimine, arengukava 2008-2011 ning 2008. aasta tegevuskava.

 Lõppenud majandusaasta ja tegevusaruanne sai Tabivere kultuurijuhi ja EHL juhatuse liikme Tiina Tegelmanni sõnul harrastusteatritelt positiivse hinnangu. Liidule valiti uus juhatus, millele esitati kuus liikmekandidaati:  Ain Saviauk (Põltsamaa Ellunäod), Tiina Tegelmann (Tabivere Harrastusteater), Viivi Metslaid (Eesti Näitejuhtide Trupp), Katrin Luts (Kroonuaia Priitahtlik Näitemänguselts), Tiit Alte (Mäetaguse Suur Teater) ja Indrek Panksepp (Teater Randlane). Hääletus oli salajane ja valituks osutusid Ain Saviauk, Tiina Tegelmann, Viivi Metslaid, Katrin Luts ja Tiit Alte. Juhatuse esimeheks valiti Ain Saviauk ja EHL-i tegevjuhiks Kristiina Oomer.

Külaliseks oli üldkogul Eesti Kultuurikapitali rahvakultuuri sihtkapitali esimees Toomas Lõhmuste, kes jagas vajalikku ja õpetlikku infot projektide kirjutamiseks.

Sellel üldkogul võeti EHL uueks liikmeks vastu Tabivere Harrastusteater.

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus