Eesti ettevõtted saavad hakata sotsiaalfondi toel oma töökeskkonda parandama

12. märtsil avanes väiksematele äriühingutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) suunatud taotlusvoor Euroopa Sotsiaalfondi meetmes “Tööelu kvaliteedi parandamine”. Välja on võimalik jagada 738 932 eurot. Vooru raames toetatakse ettevõttes riskianalüüsi läbiviimist, mis sisaldab töökeskkonna ohutegurite (nt. müra, vibratsioon, tolm) parameetrite mõõtmist, lisaks on võimalik suunata töötajaid projekti raames vajadusel ka tervisekontrolli.

On tavapärane, et ettevõtted tegelevad peamiselt töökeskkonna ohutegurite tuvastamisega, kuid jätavad ohutegurite parameetrid suurte kulude tõttu mõõtmata. Antud meetme põhirõhk ongi suunatud peamiselt keerukamate ohutegurite parameetrite mõõtmisele nagu müra, vibratsioon, tolm, kemikaalid ja hallitusseened siseruumides. Meetme pikaajaliseks mõjuks peaks olema töötajate tööga seotud tervisekahjude vähenemine tööõnnetuste ja kutsehaiguste näol.

Projektitaotlusi esitama on oodatud kuni 49 töötajaga Eesti äriregistris registreeritud äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad. Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 1000 eurot ning maksimaalselt 10 000 eurot. Taotleja peab omalt poolt panustama vähemalt 30  protsenti omafinantseeringut. Projekt võib kesta kuni üheksa kuud.

Taotlusi oodatakse Innovesse kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte enam pärast  2013. aasta 30. juunit. Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad huvilistele infopäevad 20. märtsil Tartus ja 23. märtsil Tallinnas. Täpsem info ning registreerimine: www.innove.ee/struktuuritoetused/registreerimine.

Taotlusdokumentatsiooni ja täiendava info leiate  SA Innove koduleheküljelt: www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor.

i

MARI ANNUS, Sihtasutuse Innove infojuht

blog comments powered by Disqus