Eesti Energia paneb välja 100 000 krooniparimatele energiasäästu projektidele

Eesti Energia konkursile võivad projekte esitada ning toetust taotleda Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes soovivad energiasäästu edendamisel osaleda. Esitatavad projektid peavad olema suunatud elektri- ja/või soojusenergia säästu edendamisele kodumajapidamistes või organisatsioonide, asutuste ja ettevõtete tegevuses. Konkursile on oodatud projektid, mis suunatuna suurele sihtrühmale arendavad uuenduslikke energiasäästu meetmeid, propageerivad nende kasutamist ning aitavad kaasa teadlikkuse tõstmisele ja energiasäästualase teabe levimisele, mille tulemuseks on reaalne energiasääst. Väljakuulutatud konkurss ei ole suunatud otseselt investeeringute tegemiseks seadmetesse või tehnilistesse lahendusestesse. Eesti Energia keskkonnajuht Tõnis Meriste rääkis energia säästust kui sama energiavajaduse rahuldamisest väiksemate kuludega. “Kui elektritarbijad hoiduvad priiskavast suhtumisest elektri ja soojuse kasutamisse, hoitakse sel viisil säästetud energiaga kokku nii igaühe elektriarve, kui ka meie kõigi ühiste keskkonna ressursside pealt,” selgitas Meriste. “Loodame energiasäästu alaste projektide toetamisega aidata kaasa kasuliku info ja praktliliste ideede levikule ning säästlike tarbimisharjumuste, hoiakute ja väärtuste kinnistamisele kõigi meie igapäevaelus,” rääkis Meriste konkursi eesmärgist. Eesti Energia toetab energiasäästuprojekte 100 000 krooniga. Konkursil valitakse välja 2-5 projekti, ühe projekti toetussummaks on 20 000-60 000 krooni. Projektide läbiviimisel ei nõuta omafinantseeringut. Eesti Energia korraldab energasäästu propageerivate projektide konkurssi juba kolmandat aastat. Möödunud aastasel konkursil toetati Põltsamaa linna ja lähiümbruse noortele suunatud energiasäästliku mõtteviisi juurutamise projekti koolis ja kodus, mis viidi läbi Allika noortekeskuses ning Ida-Virumaal Jõhvi Gümnaasiumi alg- ning abiklassides läbiviidud energiasäästu alast kampaaniat. Lisaks on varasematel konkurssidel olnud silmapaistvaid projekte energiasäästu teemalise arvutimängu Ökokratt ning projekti “Jalgrattast sai elektrijaam” näol. Konkursi kutse dokumentide ning toetuse taotlemise tingimustega on võimalik tutvuda Eesti Energia Energis Säästu Portaalis kokkuhoid.energia.ee. Projektide esitamise tähtaeg on 22. veebruar. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus