Eesti Energia ja Tallinna Sadama börsile viimine on hiiliv ärastamine


Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on kategooriliselt vastu plaanile suurte strateegiliste infrastruktuuriettevõtete börsile viimisest, kuna taoline samm tooks kaasa rea olulisi negatiivseid tagajärgi Eesti elanikele.

Avalikkusele kõige selgemalt tuntav kahju oleks vältimatult järgnev hinnatõus, kuna börsiettevõte peab erinevalt avalik-õiguslikust või riigiettevõttest teenima tulu. Riigile kuuluv või avalik-õiguslik ettevõte peab eelkõige tagama elutähtsate teenuste kättesaadavuse, mitte kasumi. Asjaolu, et meie nime poolest parempoolne, sisult paternalistlik valitsus kasutab suuri ettevõtteid nagu Eesti Energia kasumi teenimise kaudu lisamaksu allikatena, ei muuda seda põhimõtet.

Eesti Energia taolise ettevõtte börsile viimine tähendab ka koheselt omandi muutumist. Hetkel on iga Eesti elanik Eesti Energia omanik. Börsil kaubeldes kaotab riik kontrolli omandi üle ja samuti selle üle, kellele omandit edasi võõrandatakse. Konservatiivne Rahvaerakond väljendab väga tõsist muret võimaluse üle, et meile elutähtsad strateegilised ettevõtted satuvad kasvõi osaliselt võõrriikide poolt kontrollitava kapitali kätte. Me ei saa võtta tõsiselt laialt levinud väärloosungit nagu poleks kapitalil kodumaad. Valitsuse plaan avab meid majandusšantaažile ja ohustab meie energeetilist julgeolekut.

Valitsuse argument, nagu piisaks kahe kolmandikulise osaluse säilitamisest avalikkuse huvide kaitseks, on loogilises vastuolus börsile viimise peamise eesmärgi ehk raha teenimisega: kui riigi huvi on raha teenida, siis kasumlike suurettevõtete osaluse vähendamine annab küll lühiajalise finantssüsti, kuid vähendab maksumaksja tulusid edaspidi vähenenud osaluse tõttu. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei näe hetkel muud erakorralist eelarvelist hädavajadust kui ESM-i ja ESFS-i maksed. Juhul, kui suurettevõtete osaline erastamine on tingitud kiirest rahavajadusest euroabipakettide katteks, on tegemist eriti jõhkra rahvuslike huvide reetmisega. Sisuliselt müüb valitsus maha meie rahvusliku rikkuse viimased kroonijuveelid võõraste võlgade tasumiseks,

jättes meid edaspidi võõraste omanike armule elanikkonnale elutähtsate teenuste saamisel. Tõsiselt ei saa võtta ka Juhan Partsi väidet, et börsile viimine aitab tuua ettevõtetesse vajalikku lisaraha investeeringute katteks. Ükski välisinvestor pole huvitatud omandi hankimisest ettevõttes, millesse tuleb hakata suurtes kogustes raha veel sisse panema ja loobuda senise omaniku ehk valitsuse praktikast iga-aastaseid dividende välja võtta.

Väide justkui tuleks riigiettevõtted erastada, kuna nende mõne aasta kasum ei kata vajalikke investeeringuid, on absurdne. Seni on Eesti Energia katnud oma investeeringute vajaduse laenudega, see on normaalne majanduslik käitumine. Investeeringute vajaduse toomine ettekäändeks edukate ettevõtete erastamisele on küüniline ja Eesti huve kahjustav.

Näeme väga tõsiseid riske ka kogu protsessi läbipaistvuse ja aususega seoses. Hiljutine juhtum Facebooki börsile viimisel näitab, kui kerge on isegi pika kapitalismikogemusega riikides manipuleerida andmetega ning selle abil teha väga väheseid väga paljude arvelt väga palju rikkamaks. Meil ei ole piisavat usku Eesti võimude võimekusse ära hoida pettuseid ja manipulatsioone, pigem on meil Eesti poliitika üldist korrumpeeritust teades põhjust karta kõrgemate poliitikute ja tippametnike osalust taolistes skeemides. Oleks tülgastav, kui rahva vara kujuneb taas üksikute positsioonil olevate isikute rikastumise allikaks üldsuse arvel.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on seisukohal, et kõige otstarbekam on muuta Eesti Energia avalik-õiguslikuks ettevõtteks ning seadusandluse kaudu tagada, et ettevõtte prioriteet on energiakindluse tagamine – mitte kasumi tagaajamine valitsuse kulutuste katmiseks. Kui valitsus muretseb investeeringute katmise pärast, peaks ta loobuma kasumi välja võtmisest ning ühtlasi vaatama kriitilise pilguga üle ettevõtete juhtkondades koostatud ambitsioonikad investeeringuplaanid ning revideerima tegevuskulusid.

EESTI KONSERVATIIVNE RAHVAERAKOND

blog comments powered by Disqus