Eesti elanikud mõistavad piirangute vajalikkust

Tervise arengu instituudi (TAI) teadlaste korraldatud küsitlus Covid-19 kohta Eesti elanike seas näitas, et inimesed on hästi informeeritud, peavad viiruse leviku tõkestamist oluliseks ning järgivad riigi käitumisjuhiseid.


Aprilli keskpaigas korraldatud küsitluse eesmärk oli välja selgitada, millised on inimeste teadmised, hoiakud ja käitumine uue koroonaviiruse levikust põhjustatud eriolukorras.
„On hea meel näha, et inimesed jälgivad hoolega infokanaleid ning soovivad anda oma panuse, et viiruse levik tõkestada. Hoiakud piirangute puhul on toetavad, püütakse vältida kontakte teiste inimestega ja hoolitseda oma kätehügieeni eest, ent selgus ka, et üle poole inimestest on tavapärasest rohkem stressis või tunneb ärevust,“ selgitas TAI uimastite ja nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja Sigrid Vorobjov.
„Arvestades koroonaviiruse kiiret levikut ning rasket haiguskulgu, on lisaks käitumismustrite muutusele oluline näha, kas testimist peetakse vajalikuks ning viiruse ulatust elanike seas – hinnanguliselt kolm protsenti Eesti täiskasvanud elanikest on testitud uue koroonaviiruse suhtes ning üks protsent ehk ligikaudu 10 000 inimest võib olla haigestunud alates märtsikuust,“ lisas Vorobjov.
Uuringu tulemused on abiks epidemioloogilise olukorra hindamisel. Uuring põhines rahvastikupõhisel esinduslikul juhuvalimil, osalemise kutse saadeti e-postiga 12 000-le Eesti elanikule vanuses 18–79 aastat. Küsitlus toimus veebis 9.–19. aprillini. Küsimustikule vastas täies mahus 4606 inimest.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus