Eesti Ajalehtede Liidu avaldus

Justiitsminister Hanno Pevkur on Riigikokku saatnud kobareelnõu (578SE), mis tahab Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmise sildi all avalikkuse eest varjata paljude kohtus süüdi mõistetud kurjategijate nimesid. Eelnõu vastuvõtmisega muutub raskemaks korruptsiooni ja võimu kuritarvituste avalikustamine meedias.

Eesti Ajalehtede Liit (EALL), mis ühendab 34 lehte, juhib tähelepanu Eesti kohtuotsuste avaldamise traditsioonile. Oleme seisukohal, et kõik avalikult kuulutatud ja jõustunud kohtuotsused, va alaealisi puudutavad, peaksid olema avalikkusele kohe ja tasuta kättesaadavad.

Näiteks peab inimestel säilima võimalus oluliste piiranguteta kontrollida neile teenuse osutaja või partneri tausta ja võimalikke kehtivaid karistusi tapmise, kelmuse, omastamise või väljapressimise eest, samuti peab avalikkusel olema info võimu kuritarvitamises süüdi mõistetud isikute kohta. Eelnõu vastuvõtmisel aheneksid need võimalused oluliselt. Eesti astuks sammu läbipaistmatuma riigi suunas.

EALL on seisukohal, et seaduse muutmise väidetavat eesmärki – kehtivuse kaotanud karistusandmete avalikustamise piiramist – on võimalik saavutada teistel viisidel, ilma kehtiva karistuse kandjate isikute varjamiseta ning väljakujunenud traditsiooni rikkumata.

EALL teeb ettepaneku seda eelnõu esitatud kujul mitte vastu võtta, kuna meie hinnangul riivab see avalikkuse turvatunnet. Samuti võib kohtulahendite avalikustamise piiramine olla esimeseks sammuks teel karistusregistri avalikkuse põhimõttest loobumisel. Ei ole mingit põhjust, miks peaks Eestis Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmise eelnõuga kohtulahendite avalikustamise traditsiooni muutma.

blog comments powered by Disqus