Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib uusi vaatlejaid

Juba viiendat aastat tegutsev Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib uusi huvilisi äikesevaatlusi teostama. Äikesevaatlustega võivad liituda kõik huvilised sõltumata vanusest ja tegevusalast. Nagu näitavad eelnenud aastate kogemused on häid vaatlejaid nii kooliõpilaste, täiskasvanute kui pensionäride hulgas. Oodatud on vaatlejad nii linnadest kui maapiirkonnast. Vaatluste läbiviimine ei eelda erialaste teadmiste ega mõõteriistade olemasolu, oluline on vaid huvi ja valmisolek äikese esinemise korral seda jälgida. Kõige olulisemateks vaatlusteks on äikese esinemiskuupäevade ja kellaaegade määramine. Selleks pole vaja muid instrumente peale tavalise kella. Kõigile registreerunud vaatlejatele saadetakse aprilli algul tasuta vaatlusjuhend ning vaatluslehed.

Huvilistel palutakse endast teada anda kuni 25. märtsini 2010 tavakirjaga aadressil Sven-Erik Enno, Tartu Ülikooli Geograafia osakond, Vanemuise 46-326, Tartu, 51014, või e-mailiga aadressil seenno@ut.ee. Kirjas märkida kindlasti ära oma nimi ja täpne postiaadress. Rohkem infot äikesevaatlejate võrgu kohta koos kokkuvõtetega eelmiste aastate vaatlustest on saadaval Internetis aadressil http://web.zone.ee/funnelcloud/eav.htm.

Möödunud aastal tegutses Eestis 105 äikesevaatlejat, kes teostasid kokku umbes 1500 vaatlust. Vaatlusandmeid kasutatakse automaatselt (äikesedetektorite abil) kogutud andmete täiendamiseks ja hindamiseks. Samuti võimaldab asjahuvilistest koosnev vaatlusvõrk koguda andmeid äikesega kaasnenud ohtlike nähtuste ja kahjustuste kohta. Möödunud suvel teatasid äikesevaatlejad näiteks tormituultest, paduvihmadest, rahesadudest, välgukahjustustest ja keravälgust.

SVEN-ERIK ENNO, Tartu Ülikooli Geograafia osakond

blog comments powered by Disqus