EELK Põltsamaa Niguliste kiriku torn sai värske värvi peale

Küllap on enamik põltsamaalasi märganud, et otse EELK Põltsamaa Niguliste kiriku ukse ees seisab kraana, mille noole otsas rippuvas korvis tegutsevad töömehed, kes kiriku tornikiivrit puhastavad ja üle värvivad.

EELK Põltsamaa koguduse õpetaja Markus Haameri sõnul alustati kiriku väliste remonditöödega juba 2015. aasta lõpus. Möödunud aastal korrastati kiriku vihmaveerennid ning kõrvalmajale paigaldati uued rennid. Samuti korrastati kõrvalmaja katust, kuid juba lähiajal tuleb seal katusevahetus ette võtta. Markus Haameri sõnul tekkis väike segadus – kui kõrvalmaja jaoks raha taotleti, ei vaadeldud kõrvalmaja mitte kui kirikut vaid kui eraldiseisvat hoonet. Õhus oli võimalus, et kirik jääb üldse remondirahast ilma. Põhjalikuma selgituse järel jõuti siiski kokkuleppele, et ka kõrvalmaja on osa kirikust. Raha eraldati tingimusel, et kogudus tänavu 16 000 euro ulatuses ka oma raha remonditöödeks kasutab.

Arhitekt märkis, et ka majandushoov kõrvalmaja juures vajab korrastamist. Möödunud sügisel jõuti see ja kõrvalmaja trepp korrastada ning vahetati välja osa kiriku katusekividest. Õpetaja sõnul kaalusid nad nende tööde lõpetamise järel, millises järjekorras edasi toimetada, sest kõigi tööde tegemiseks ei jätku lihtsalt raha. Otsus langes tornikiivri ja kiriku lossihoovi poolse otsaseina remontimise kasuks.

Markus Haameri sõnul sai tornikiiver paika küll 2007. aastal, kuid oli ilmaolude tõttu juba laiguliseks muutunud. Uuendamist vajab ka kirikuhoone välisfassaad, töö tegemiseks oleks tarvis umbes 50 000 eurot. Viimati värviti Põltsamaa EELK kirik täielikult üle 1990. aastate alguses. Praegu ei ole nii suurt rahasummat kusagilt võtta ja seetõttu otsustatigi tänavu puhastada ja uuesti üle värvida kiriku tornikiiver ning uuendada lossihoovi poolne otsasein. Markus Haameri sõnul loodavad nad tuleval aastal saada kokku puuduoleva 50 000 eurot, et kirik väljast remonditud saaks.

Et EELK Põltsamaa kirik asub linnas, ei saa kirikule Leader-pogrammist ja PRIA-st raha küsida. Nii jääb üle taotleda seda vaid pühakodade programmist, kust aga enamasti teatatakse vastuseks, et Põltsamaa kirikul on uksed-aknad ees ja katus peab ning seetõttu ei peeta vajalikuks toetust eraldada. Nii ongi jäänud vaid nn poliitiline katuseraha, millega kõige hädavajalikumad tööd tehtud saab. Lisaks muidugi annetused, mistõttu õpetaja ja koguduse liikmed ka lahkete annetajate toetusele loodavad. Kiriku täielikuks remontimiseks on tarvis ca 200 000 eurot.

Nüüd on tööjärjega jõutud niikaugele, et käsil on tornikiivri, mis eelnevalt puhastati ja krunditi, värvimine. See võib tänaseks juba lõpetatud olla, sest viimased ilusad päikeselised ilmad on võimaldanud vahepeal toppama jäänud värvimisega jõudsalt edasi liikuda. Tornikiivri värvimisega tegelevad Tanel OÜ töömehed, kes tegid kiriku remonditöid juba eelmisel aastal. Kui eelmisel korral jäi tornikiiver enne värvimist muinsuskaitselt tulnud keelu tõttu kruntimata, siis seekord eelnes värvimisele ka kruntimine ja Markus Haamer loodab, et nüüd peab värv tornikiivril kauem vastu. Maikuu jooksul peaks ka kiriku otsasein remonditud saama.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus